Raad van Kerken geeft brochure uit over geloof en integratie

De overheid moet religie serieus nemen en de maatschappelijke betekenis van religieuze instellingen erkennen. Dat is een van de aanbevelingen in de publicatie Wij horen bij elkaar, over de rol die kerken en religie kunnen spelen bij integratievraagstukken in de Nederlandse samenleving. Wij horen bij elkaar is het resultaat van studie, onderzoek in de praktijk en intensieve gesprekken tussen de Raad van Kerken in Nederland en SKIN, de vereniging van migrantenkerken in ons land, waaraan ook moslims deelnamen

Sinds een aantal jaren wordt in Nederland een intensief en soms verbeten debat gevoerd over integratie en de multiculturele samenleving. Meer dan vaak wordt gedacht, spelen religie en geloof bij integratie een invloedrijke rol. Met name omdat religie bij veel immigranten een belangrijk onderdeel is van hun identiteit. Veel autochtone Nederlanders zijn echter niet religieus en weten zich met het geloof van migranten vaak geen raad, en al helemaal niet met voor hen nieuwe religies als de islam. In het maatschappelijk debat over integratie moet religie daarom een grotere rol gaan spelen, zo schrijven de Raad van Kerken en Nederland en SKIN in de brochure Wij horen bij elkaar.

Ook autochtone kerken en migrantenkerken zelf moeten dringend met elkaar het gesprek aangaan op voet van gelijkheid over integratie en religie, zo valt in de brochure te lezen. Daarnaast zouden kerken duidelijker zichtbaar moeten maken wat kerken praktisch bijdragen aan het oplossen van de integratieproblematiek en zich meer laten horen in het maatschappelijk debat, onder meer door de rol van geloof en religie in te brengen.

Wij horen bij elkaar is in eerste instantie bedoeld voor plaatselijke raden van kerken, gemeenten en parochies die het gesprek over religie en integratie willen aangaan. Als handreiking geeft de brochure een aantal praktijkvoorbeelden van geslaagde projecten op dat gebied. Daarnaast bevat de brochure een groot aantal suggesties voor werkvormen en aanvullende literatuur.

———————

Besteladres: Wij horen bij elkaar. Kerken, geloof en integratie: secretariaat Raad van Kerken in Nederland, tel. 033 4633844 of e-mail rvk@raadvankerken.nl Prijs: € 4,50 excl. portokosten, 36 pagina’s. Bekijk de omslag

Op elkaar aangelegd. Integratie en de rol van religie; een visie vanuit kerken
(werkdocument voor studie en bezinning), projectgroep Integratie van de Raad van Kerken in Nederland en SKIN, Amersfoort 2006; verkrijgbaar tegen kopieer- en portokosten bij de Raad van Kerken, maar ook te downloaden.