Raad van Kerken denkt genuanceerd over multireligieuze vieringen

De Raad van Kerken wijst multireligieuze vieringen op scholen (of waar dan ook) niet principieel af. Dit schrijft de Raad in een reactie aan dagblad Trouw, dat dinsdag 12 december meldde dat de Raad zich “aansluit bij het standpunt van de Duitse bisschoppenconferentie” over dit onderwerp. Die verbood eerder deze maand rooms-katholieke godsdienstleraren deel te nemen aan multireligieuze vieringen op scholen.

De Raad van Kerken – bijeen op 13 december – wil benadrukken dat gezamenlijke vieringen de eigenheid van de diverse tradities waartoe de deelnemers behoren, moeten respecteren. “De basis voor verantwoorde gezamenlijke vieringen is altijd respect voor de ander”.

(tekst ingezonden brief dagblad Trouw – pdf-document)

De Raad van Kerken heeft de vraagstukken die samenhangen met multireligieuze vieringen besproken in de brochure “Samen vieren met mensen van andere religies”. te bestellen via rvk@raadvankerken.nl of tel. 033 4633844. Prijs: € 3,00 (excl. portokosten).