Integratie: Op elkaar aangelegd

Integratie en de rol van religie; een visie vanuit kerken

Het rapport Op elkaar aangelegd. Integratie en de rol van religie; een visie vanuit kerken is een van de publicaties van de projectgroep Integratie, die in 2004 door de Raad van Kerken in Nederland en de Vereniging van migrantenkerken SKIN (Samen Kerk in Nederland) werd ingesteld.

klik hier voor het Word-document
klik hier voor het pdf-bestand

Het rapport omvat 69 pagina’s

Naast dit uitvoerig rapport, dat bedoeld is als een werkdocument voor studie en bezinning, is ook de brochure Wij horen bij elkaar. Kerken, geloof en integratie gepubliceerd in de reeks Oecumenische Bezinning. De brochure is bedoeld voor lokale raden van kerken, gemeenten en parochies, en voorgangers van autochtone kerken en migrantenkerken. De brochure biedt een samenvatting van het rapport en veel praktische handreikingen om met ‘integratie’ aan de slag te gaan. Bestellen: Raad van Kerken in Nederland, tel. 033 4633844, e-mail rvk@raadvankerken.nl  Prijs € 4,50 (excl. portokosten).

Het project werd financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stichting Kerk en Wereld, skanfonds, Stichting Vrienden van Oikos en het ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

De projectgroep is als volgt samengesteld:

Ineke Bakker Raad van Kerken, algemeen secretaris
June Beckx SKIN, coördinator
Maarten Davelaar Verwey Jonker Instituut
Christiaan Hogenhuis,secretaris Stichting Oikos
Gerrit de Kruijf, voorzitter Universiteit Leiden
Michel Peters Commissie Justitia et Pax
Geesje. Werkman Kerkinactie
Paul The SKIN, voorzitter interne zaken
Stanislaw Kruszynski Cura Migratorum