Een nieuw oecumenisch Onze Vader op diverse noten

Onze Vader in de hemel…

Er is denk ik geen land waar zoveel versies van het Onze Vader bestaan als het onze. In Duitsland en ook in Frankrijk wordt er één versie gebruikt, in Engeland een traditionele en een moderne. In Nederland ken ik al een stuk of vier versies, typisch voor het versnipperde kerkelijke klimaat. Maar willen we dat nog wel? Wat deze Onze Vaders gemeen hebben is dat ze enigszins archaïsch zijn. De jongere generatie kan met zoiets als de aanvoegende wijs (worde, kome, geschiede) niet meer veel beginnen. Zo krijg je dat er in een jongerenliturgie afgedrukt staat: “uw koninkrijk komen” of “uw wil geschiedde”. Vroeger of later zullen deze grammaticale vormen sneuvelen. Daarom ben ik blij met het voorstel om het Onze Vader uit De Nieuwe Bijbelvertaling te gaan gebruiken als de nieuwe oecumenische versie, als opvolger van het oecumenisch Onze Vader uit 1976. Dat geeft perspectief op een toekomst waarin de Nederlandse christenen de woorden van de Heer zonder spraakverwarring samen kunnen bidden. We kunnen nu al in gezamelijke vieringen daarmee beginnen. Voor het zover is dat de oude vertalingen hebben afgedaan moet er nog heel wat water door de Nederlandse rivieren stromen, en dat is logisch. De woorden van een gebed dat je zo vaak bidt, worden in je ziel gekerfd. De bekende bewoording raakt snaren die een nieuwe versie nog niet laat trillen.
Toch moet ik zeggen dat alleen al de eerste woorden “Onze Vader in de hemel” mij nu al beter afgaan dan het bekende “Onze Vader die in de hemelen zijt”.

Zingen
Om een tekst eigen te maken is de beste manier dat je die tekst gaat zingen. Daarom wil de Beraadgroep Vieren in samenwerking met de KBS en NBG een boekje uitgeven met een stuk of tien melodieën van het Onze Vader uit de NBV. Melodieën uit de rijkdom van de verschillende tradities die ons land kent, van klooster tot jongerenkoor, van oosters-orthodox tot opwekking. Dit laat zien dat het ideaal van de oecumene in de loop van de tijd veranderd is. Het streven is niet meer naar een eentonige eenheid die niet aantrekkelijk is, maar naar verzoende verscheidenheid.

De koorzettingen en versies met begeleiding zijn apart te bestellen. 

Peter Feenstra


Onze Vader gezongen
Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities
op de tekst van Matteüs 6:9-13 uit De Nieuwe Bijbelvertaling

De twaalf composities zijn bijeengebracht in een handzame zangbundel voor koorzangers/kerkzangers. De bundel bevat de zangpartituren – sommige eenstemmig, andere meerstemmig – van de twaalf zettingen. De bundels kosten slechts € 4,00 per stuk en zijn verkrijgbaar in paketten van vijf stuks voor € 20,00. (tot 1 februari 2007 is de prijs € 18,00). 
Een begeleidingspartituur is apart verkrijgbaar voor € 8,50.

Deze uitgave is te verkrijgen via het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.

Besteladressen: info@rkbijbel.nl en venv@bijbelgenootschap.nl

Gegevens

titel Onze Vader gezongen
redactie W. Blonk e.a.
formaat 21 x 14,5 cm oblong
omvang ca 32 pagina’s, geniet gebrocheerd
ISBN 90 6173 947 0
ISBN 978 90 6173 947 0
per 5 stuks geseald in krimpfolie

Voor koren/kerken: een speciale korting geldt bij afname van meer dan 100 exemplaren: 100 tot 200 stuks: 25% korting (€ 3,- per exemplaar); bij 200 of meer: 30% korting (€ 2,80 per stuk). Te bestellen bij de helpdesk van het NBG.

Er komt een piano-orgelbegeleiding beschikbaar. De getoonzette Psalmen zijn afkomstig uit de uitgave Psalter. Gregoriaans en chants van Wiebe Tilstra (eindred.) en is een uitgave van Jongbloed (isbn 90-6126-873-7 (0)).