Fel debat tussen kamerleden op Werkdag Vluchtelingen

De Werkdag Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland op zaterdag 11 november jl. leidde tot onderstaand artikel van het Nederlands Dagblad, geplaatst op maandag 13 november 2006.

AMERSFOORT – Het CDA wil gezinnen van de groep 26.000 asielzoekers waarvan de kinderen de basisschool hebben afgerond, per direct een verblijfsvergunning verschaffen.

Dat zei woordvoerder asielzaken Wim van de Camp zaterdag op een forumdiscussie over vluchtelingen, georganiseerd door de Raad van Kerken.
Het kostte Van der Camp de nodige moeite het CDA-standpunt over de 26.000 asielzoekers overtuigend uit te leggen. ,,Een generaal pardon steunen wij om verschillende redenen niet. Maar als kinderen van deze groep asielzoekers, die al jaren in Nederland zijn, de basisschool doorlopen hebben, dan moet er direct een verblijfsvergunning worden verleend.”

Kamerleden gingen op verzoek van de Raad van Kerken in debat. Centrale vraag: wat heeft vier jaar asielbeleid van het kabinet-Balkenende, onder regie van minister Verdonk, opgeleverd? Jan de Wit van de SP vatte kort en bondig samen: ,,Het beleid was onfatsoenlijk en het kabinet heeft gefaald. Dieptepunt is wel de nazorg voor de slachtoffers van de Schipholbrand. Minister Verdonk is daar verantwoordelijk voor en het is werkelijk onmenselijk wat zij heeft gepresteerd.”
Tineke Huizinga (ChristenUnie), Naïma Azough (GroenLinks) en PvdA-kandidaat Hans Spekman knikten driftig mee.
Daar de VVD schitterde door afwezigheid, richtte alle kritiek zich in volle hevigheid op Van de Camp.

,,Als het gaat om de behandeling van kwetsbaren, mag je als partij nooit water bij de wijn doen”, hield Huizinga de christen-democraat voor.
,,Ik doe geen uitspraken over het christelijke gehalte van het CDA, maar met het afwijzen van een generaal pardon voor de groep van 26.000 asielzoekers die hier al jaren is, is een kans gemist.”

Van de Camp in het defensief: ,,Het CDA is tegen een generaal pardon. Het heeft een aanzuigende werking. Kijk naar de Bijlmerramp. Ook toen was er sprake van een pardonregeling voor de slachtoffers en allerlei lieden uit Antwerpen, Brussel en Keulen kwamen naar Nederland om hier aannemelijk te maken dat ze slachtoffer waren. Kijk naar Spanje. Dat zijn de gevolgen van een generaal pardon.”

Als Van de Camp aan de ‘Spaanse toestanden’ met bootvluchtelingen uit Afrika refereert, wordt er geprikkeld gereageerd. ,,Dat is een slecht argument”, meent Carolus Grütters, universitair hoofddocent aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. ,,Het gaat over een totaal andere groep mensen. Dit debat moet niet gevoerd worden op beeldvorming.” Grütters doelt op een opmerking van premier Balkenende in het ND-lijsttrekkersdebat vorige week. Die verdedigde daar de weigering van een generaal pardon met een verwijzing naar Spanje.

Van de Camp legde uit wat de premier had bedoeld. ,,Dat dit een andere groep mensen betreft, weten wij ook wel. De zorg van het CDA is de aanzuigende werking. Dat is na het pardon in Spanje het geval, en dat krijgen we hier dan ook. En dat willen we niet.”
Het CDA-kamerlid raakte duidelijk geagiteerd over de kritiek vanuit de zaal en van de overige forumleden. ,,Dat wij minister Verdonk niet naar huis hebben gestuurd, ja, dat heeft ook te maken met partijpolitiek. De economische hervormingen in Nederland spelen dan ook een rol. Ik hoop dat u daar iets van begrijpt. En ja, minister Verdonk voert dit beleid uit en kiest daarbij voor de ‘koude hand-oplossing’. Het CDA steunt de minister daarin, al kunnen wij haar niet in alle keuzes volgen. En we zullen in een nieuw kabinet, als het CDA daar deel van uit mag maken, zeker inzetten op een menselijker uitvoering van het beleid. Maar dat betekent geen generaal pardon.”

Voor PvdA, SP en GroenLinks betekent dit direct een breekpunt in eventuele coalitieonderhandelingen. Huizinga van de ChristenUnie zei dat met meer woorden: ,,De ChristenUnie is voor een generaal pardon. En als wij in een coalitie met het CDA terechtkomen, dan gaan wij voor een regeerakkoord waar we volledig achter kunnen staan. Maar het woord ‘breekpunt’ neem ik liever niet in de mond.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlnr: Wim van de Camp (CDA), Willem Breedveld (gespreksleider) en Hans Spekman (PvdA)

op de achterste rij van vlnr:
Anton van Kalmthout en Carolus Grütters