Intercity bestemming Pasen

Ga met elkaar op reis langs alle stations van de Goede Week

De Raad van Kerken heeft besloten om in 2007 een vervolg te geven aan de succesvolle actie Intercity bestemming Pasen. Deze werd in de afgelopen 40-dagentijd door acht deelnemende kerken gehouden. Vele plaatselijke gemeenten en parochies toonden zich enthousiast en gebruikten het fraai gedrukte bezinningsboekje ‘Intercity bestemming Pasen’ om in brede kring mensen op de lokale paasvieringen te wijzen. Het boekje gebruikt de aansprekende metafoor van een treinreis: ga met elkaar op reis langs alle stations van de Goede Week: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake … om tenslotte uit te komen op Station Paasmorgen. In totaal gingen er zo’n 26.000 boekjes het land in.

Het initiatief stimuleerde niet alleen de oecumenische samenwerking tussen katholieke en protestantse kerkgenootschappen, maar ook de uitnodiging aan niet-kerkelijke vrienden en bekenden om mee te gaan naar de eredienst en samen het Paasfeest te vieren. Daarnaast waren er gemeenten en parochies die wel wilden meedoen, maar te laat werden geinformeerd om nog iets te organiseren. Vandaar dat nu al bekend wordt gemaakt dat de actie volgend jaar voorafgaand aan Pasen herhaald zal worden. Nieuw is dat ook het Nederlands Bijbelgenootschap aan het project gaat meedoen. De inhoud van het boekje voor 2007 is gelijk aan de inhoud van vorig jaar. 
Actuele informatie is te vinden op de website www.intercitypasen.nl

Het boekje is te bestellen voor € 5,00 via rvk@raadvankerken.nl of tel. 033 4633844.