Aanvullende teksten

Thema 2007: Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken (Marcus 7:37)

Gebed
(gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de lokale voorbereidingsgroep in Zuid-Afrika)

Voorbede voor hen die besmet zijn met HIV/AIDS
v   God, onze Vader, Schepper van hemel en aarde,
a   ontferm u over ons.

v    God de Zoon, Verlosser van de wereld,
a    ontferm u over ons.

v   Heilige Geest van God, Voorspreker, Leider en Trooster,
a   ontferm u over ons.

v   Heilige, gezegende en roemrijke Drie-eenheid,
     drie personen in één God,
a   ontferm u over ons.

v   Eeuwige God, luister naar ons nu wij bidden voor hen die besmet zijn met AIDS,
     voor hen die in levensgevaar verkeren.
     Troost hen met uw nabijheid, laat hen uw aangezicht zoeken
     en kracht putten bij u, de levensbron.
a   Ontferm u en luister naar ons gebed.

v   Heer Jezus, luister naar ons nu wij bidden voor hen
     die onlangs te horen kregen dat zij besmet zijn door het HIV-virus,
     maar die nog niet ziek zijn.
     Sterk hen in de overtuiging dat nog leven vóór hen ligt:
     geef dat zij in u het leven vinden, de weg en de waarheid.
a   Jezus, Heer van het leven, luister naar ons gebed.

v   Heilige Geest van God, luister naar ons nu wij bidden voor hen
     die mensen met AIDS verplegen.
     Geef hun de verzekering dat de Eeuwige nabij is
     en dat Jezus van hen houdt.
     Sterk hen met uw troost en uw vrede.
a   Geest van heiligheid, luister naar ons gebed.

v   Vader, wij bidden dat wij uw oproep horen,
     een oproep tot inkeer en een oproep om te helpen.
     Wij bidden dat mensen terugkomen van seksuele dwaalwegen
     en dat ze hun leven gestalte geven volgens de richtlijnen van uw Woord.
     Help ons om op een verantwoorde manier te leven,
     om niet alleen aan onszelf te denken,
     maar ook aan de anderen in onze omgeving.
     Wij bidden u voor de mensen uit de wetenschap en de geneeskunde
     die betrokken zijn bij het onderzoek om een geneesmiddel te vinden voor AIDS.
     Wij bidden voor uw Kerk.
     Wijs ons de weg hoe wij úw troost kunnen bieden
     aan hen die troost nodig hebben.
     Geef ons een hart vol mededogen,
     zodat degenen die door AIDS zijn aangetast
     niet hoeven te twijfelen aan hulp vanuit de Kerk.
     Wijs ons de weg zodat wij weten
     hoe wij de mensen kunnen helpen die het nodig hebben.
     Wij vragen dit alles omwille van de grote ontferming die u ons hebt geschonken.
a   Heer vol ontferming, luister naar ons gebed. Amen.

Openingsliederen

Uit Liedboek voor de Kerken:
Psalm 145
Gezang 319, 320, 323

Uit Gezangen voor Liturgie:
Dit is de dag 429 : 1 en 3

Uit de Evangelische Liedbundel:
Geest van God, maak in dit uur nr. 310

Uit Tussentijds:
Hier wordt een huis voor God gebouwd nr. 4
In de veelheid van geluiden nr. 5

Uit de Iona bundel:
Jezus roept hier mensen samen nr. 20

Het kruis
Tijdens het zingen van een lied uit Taizé of Iona kunnen vier jongeren een kruis binnen dragen* .
Dit kruis kan eenvoudig gemaakt worden van losse stukken karton die in de vorm van een kruis neergelegd worden met perspex erover. Op het karton kunnen actuele berichten uit kranten geplakt worden of tekeningen van kinderen of… Op het perspex kunnen de lichtjes gezet worden..
Uiteraard kan ook voor ander materiaal gekozen worden.
Het karton kan ook leeg blijven en ieder kan er wat opleggen.
Wie in het bezit is van een Taizékruis kan dat daarvoor gebruiken.

Andere liederen bij het kruis

Iona bundel:
Neem mij aan zoals ik ben nr 34

Liederen en gebeden uit Taizé:
Mon âme se repose/ Mijn ziel verstilt, nr 21; voor een andere vertaling ‘Bij God ben ik geborgen’: zie Evangelische Liedbundel, nr. 300; Protestants Dienstboek I, p. 759
Mijn ziel verlangt naar de Heer (Notre âme), nr. 8
Nada te turbe , nr. 24

Hoop van alle volken:
Wees stil mijn ziel ( met koor uitvoeren), nr. 59

Lezingen uit de bijbel

1 Samuël 1: 9-17
(Gelezen door drie personen: 1: verteller, 2.Hanna , 3 Eli *)

Verteller: vers 9 t/m 11a
Hanna : “Heer van de hemelse machten,
Ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende
Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet.
Schenk mij een zoon,
dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u:
nooit zal zijn haar worden afgeschoren.”

Verteller: vers 12 t/m 14 a
Eli: “Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent,
ga dan uw roes uitslapen!”

Hannna: “U vergist u, heer. Ik heb geen wijn
of andere drank gedronken. Nee,
ik ga gebukt onder een zwaar verdriet
en stort mijn hart uit bij de HEER.
Denk niet dat ik een slechte vrouw ben;
ik bid zolang omdat ik overstelpt ben
door droefheid en ellende.”

Eli: “Ga dan in vrede.
De God van Israël zal u geven
waar u om hebt gevraagd.”

Hanna: “Ik dank u voor uw vriendelijkheid.”

Verteller: Hanna ging weer terug naar haar familie (t/m vers 19)

Evangelielezing

Marcus 7:31-37 Christus laat de doven horen en de stommen spreken’
(kinderen of jongeren kunnen de lezing mimisch ondersteunen.
Het moment van genezing kan ook dansend worden uitgebeeld*)

Suggestie
Nodig: tenminste twee kinderen, jongeren of volwassen of een veelvoud daarvan.
Voor de lezing gaan deze personen klaarstaan. Met een hand op hun oor en een ander voor hun mond met gespreide vingers. Ze kunnen ook ineengedoken zitten op hun hurken met hun armen over hun hoofd om te laten zien dat ze afgesloten zijn.
Of de een heeft twee handen op de beide oren en de ander de hand voor de mond.

Lezen tot en met vers 32 (men smeekte hem om hem de handen op te leggen…)

Bij vers 33 staan de personen op en gaan naar een hoek van het podium. Als het er twee zijn gaan ze voor elkaar staan, bij meer vormen ze een kring.

Bij vers 34 “Effata”
halen ze bij elkaar de handen van de oren en van voor de mond. Ze draaien zich om naar de mensen in de kerk.
Ze lopen blij de kerk in terwijl het gedeelte uitgelezen wordt.

Er is bewust gekozen voor meer dan een persoon om de dove uit te beelden, omdat hij/zij staat voor een ieder van ons. Bovendien voorkom je op die manier dat iemand voor Jezus moet ‘spelen’.

N.B. Het is belangrijk dit van te voren te oefenen en eventueel aan te passen aan de mogelijkheden in de eigen ruimte.

Liedsuggesties na de getuigenis

Uit de Iona bundel:
De hemel wacht niet, nr. 45
Gods groot erbarmen, nr 46

Uit Hoop van alle volken:
Uw Woord komt in ons tot leven, nr. 94

Slotlied uit De zon is al op (uitg. Gooi&Sticht):
Doorbreek onze muren, nr. 62 ( met koor uitvoeren)