Oproep geestelijke leiders over Darfur

Het moderamen van de Raad van Kerken in Nederland stemde in zijn vergadering van maandag 25 september jl. in met onderstaande oproep over de dreigende volkerenmoord in Darfur.

De oproep is hedenochtend door de heren Soetendorp, Van Eijk en Sini aangeboden aan fractievoorzitters en woordvoerders Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

——————————

OPROEP GEESTELIJKE LEIDERS OVER DARFUR

In Darfur dreigt zich een volkerenmoord onder onze ogen te voltrekken. De beelden van ontreddering uit het grootste vluchtelingenkamp van de wereld laten ons niet meer los. Wij kunnen ons hart niet meer sluiten voor de roep van wanhopige kinderen.
Ajeka. “Waar ben je in ’s hemelsnaam mens.”

Gelukkig is na drie tergend langzame jaren van moord op honderdduizenden mensen een wereldwijde beweging van mededogen en verontwaardiging ontstaan. Wij sluiten ons als religieuze gemeenschappen in Nederland krachtig daarbij aan. Wij mogen en kunnen niet werkeloos toezien dat onze naasten de dood wordt aangedaan. Als de lessen van massamoord uit het dichtbije verleden ons onberoerd laten, dooft eerst recht het licht.

De Verenigde Naties zijn na de Tweede Wereldoorlog opgericht met het doel om volkerenmoord te voorkomen. In 2005 zijn zij overeengekomen dat staten de primaire plicht hebben hun burgers te beschermen en dat de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft te handelen indien de regering deze bescherming weigert te geven.

Het is nu het uur van de waarheid: zijn wij bereid onze afspraken van mede verantwoordelijkheid en humaniteit na te komen of laten we ons wederom tot inactiviteit dwingen door halsstarrigheid van de Soedanese regering en schimmenspel van argumenten? Elke dag telt.

Tot de Soedanese regering zeggen wij: “Verhardt uw hart niet, laat de VN-troepen hun beschermende werk doen. Niets meer en niets minder opdat mensenlevens worden gespaard.”

Tot de Veiligheidsraad zeggen wij: “Baant de weg voor redders en redsters van de gemeenschap van volkeren in de komende dagen en weken.”

Tot onszelf zeggen wij: “Laat ons protest tegen de onmenselijkheid oorverdovend zijn. Laten wij een burcht van veiligheid om Gods schepselen in Darfur plaatsen.”

De profeet Jesaja roept uit: “Vrede. Vrede aan hen die ver weg zijn en die dichtbij zijn . . ..” Wanneer er geen vrede en bescherming voor de ontheemden in Darfur is, is er geen vrede voor ons. Zij en wij, evenbeelden van God, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Tot onze medemensen in Darfur zeggen wij: “Jullie zijn grenzenloos belangrijk voor ons. Wij willen niet dat jullie lijden. Wij willen niet dat jullie verdwijnen. Wij willen dat jullie leven.”

Den Haag, 26 september 2006

Rabbijn A. Soetendorp en E. Schwartz, College van Rabbijnen, Liberaal Joodse Gemeente
Ds. J.-G. Heetderks, preses en dr. B. Plaisier, scriba, Protestantse Kerk in Nederland
Bisschop A.H. van Luyn s.d.b., president Pax Christi Nederland
M. Sini, voorzitter, Islam en Burgerschap
Dr. A.H.C. van Eijk, voorzitter en mw. drs. H.J. Bakker, algemeen secretaris, Raad van Kerken in Nederland

Download oproep Dafur (Word document)

De tekst is ook te vinden op www.helpdarfur.nl