3e Beraad van kerken in Bergkerk te Amersfoort

Maandag 22 mei jl. vond het derde Beraad van Kerken plaats. Voor dit beraad worden door de Raad van Kerken uitgenodigd een vijftal christelijke koepelorganisaties: de Vereniging van migrantenkerken SKIN (Samen Kerk in Nederland), de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG), de Evangelische Alliantie en het Overleg Oecumenische Groepen (OOG). Doel van het beraad is het elkaar als christenen uit verschillende delen van kerkelijk Nederland beter te leren kennen, eventuele vooroordelen wegnemen en gezamenlijk bezien hoe we elkaar over een weer van dienst kunnen zijn in onze multireligieuze en geseculariseerde samenleving. Ongeveer 35 mensen namen aan dit dagberaad deel.

Tijdens het vorige beraad in 2004 werd al over het thema voor dit beraad gesproken: Bidden. De voorzet voor dit gesprek werd gegeven door dr. Roel Bosch. De nadruk lag vooral op de beleving en gebedsleven, en niet op een theoretisch verhaal over het gebed. Zijn lezing had de nieuwsgierigmakende titel: ‘Zegen God, mijn kleine koe.’

Voor wie kennis wil nemen van de hele lezing van Roel Bosch, klik hier.