Gebeden

-1-

Pelgrimsgebed 


Zegen ons,
Heer Christus,
op onze pelgrimsreis,
wees bij ons
en bij allen die ons dierbaar zijn,
en bij allen die we ontmoeten.


Bewaar ons in de Geest van de zaligsprekingen:
vreugdevol, eenvoudig, genadevol.


(Taizé)


-2-

Gebed voor reizigers


O God,
hemelse Vader,
uw glorie vervult de hele aarde,
uw aanwezigheid komen we overal tegen
waar we ook heengaan,
bewaar hen die reizen,
omring hen met uw zorgzame liefde,
bescherm hen tegen gevaar;
geleid hen veilig naar het einde van hun reis,
door Jezus Christus onze Heer.

Amen


(Book of Common Prayer)


-3-

Pelgrimeren

Here God,
in het geraas van ons bestaan
en de drang tot leven
spreken we U aan;
bezweet en vermoeid,
gespannen en onzeker.

Ons leven is als pelgrimeren:
als gaan over een dijk,
met regen in ‘t gezicht
met striemende, dwarrelende winden,
met naast ons het kolkende water,
dat zich omhoogstuwt tegen de boorden van gras en klei.

Here, reis mee met ons,
pelgrims door laagland.

Geef adem om voort te gaan.


(Uit: Eén druppel jou)


-4-

Gebed


Naar gelang de wind van woorden
waaide uit de borst van hen
die dachten te weten hoe alles zit,
werd mijn ziel voortgedreven
en weer teruggedreven,
gedraaid en weer omgedraaid.


Het licht werd voor haar verduisterd,
de waarheid werd door haar niet gezien.
En toch was de waarheid vlak voor ons,
maar ik zag haar niet.


Mag ik, Heer, de waarheid vinden,
mag ik u vinden, waarachtige God,
waarachtig licht en eeuwig leven?
Want u bent de weg, de waarheid en het leven.


O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk.


Amen


(Augustinus)


-5-

Pelgrimslied

Heer, in dit heilige moment
hebben wij ons tot u gewend,
biddend of u met ons wilt gaan,
dan kunnen wij het leven aan.


U voert ons door woestijnen heen
en nimmer laat u ons alleen.
Uw trouw is eeuwig en constant.
U leidt ons voort met zachte hand.


(C.J. Spek, Leger des Heils)


-6-

Lied


Wil je opstaan en mij volgen,
als ik noem je naam?
Wil je dienen in ’t verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in mij?


Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen
voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart
in jou en jij in Mij?


(John L. Bell en Graham Maule)

-7-


Aan de pelgrim


Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren.
Ga op weg!
Je hebt zo dadelijk een afspraak.
Waar? Met wie?
Misschien wel met jezelf.


Ga op weg!
Je stappen zullen je woorden zijn -
De weg je lied,
de vermoeidheid je gebeden.
En aan het eind
zal je stilte tot je spreken.


Ga op weg!
Alleen, of met anderen -
Maar treedt buiten jezelf!
Je hebt rivalen gecreëerd -
Je zult metgezellen vinden.
Je zag vijanden voor je -
Je zult broeders en zusters vinden.


Ga op weg!
Je hoofd weet niet
waar je voeten je hart brengen.

Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren -
de weg van de pelgrim.
Iemand komt je tegemoet -
Is naar jou op zoek
in het schrijn aan het eind van de weg -
In het schrijn op de bodem van je hart.


Hij is je vrede.
Hij is je vreugde!


Ga!
God gaat allang met je mee!


(bron onbekend)


-8-

Aanmoediging voor pelgrims


Houd moed, broeder, struikel niet,
ook al is uw weg donker als de nacht;
er is een ster om de nederigen te leiden;
vertrouw op God, en doe wat goed is.


Ook al is de weg zwaar en vermoeiend,
en is het einde nog lang niet in zicht;
bewandel die moedig; sterk of zwak,
vertrouw op God, en doe wat goed is.


Sommigen zullen u haten,
anderen zullen u liefhebben,
sommigen zullen u vleien,
anderen zullen u minachten;
wend u af van mensen,
en richt uw blik omhoog:
vertrouw op God, en doe wat goed is.


Eenvoudige regel en veilige leiding,
innerlijke vrede en innerlijke macht,
ster die op onze weg bij ons blijft -
vertrouw op God, en doe wat goed is.


(Norman Macleod 1812-1872)


-9-

Dank voor gerechtigheid


Het vuur is als mijn grootvader.
De wind is als mijn grootmoeder.
Ik ben uit de aarde voortgekomen.
De aarde lag aan mijn voeten.
En als ik sterf zal ik terugkeren in de aarde.


Here God, we prijzen u om uw Geest,
zonder uw inspiratie kunnen we niet leven.
Here God, we prijzen u om uw schepping,
zij is ons een moeder die voedsel geeft.
Here God, we prijzen u om de wind,
ze brengt ons de vruchtbare regen die dorst lest.
Here God, we prijzen u om het licht,
dat warmte geeft aan dier en mens.
Here God, we prijzen u
om onze ouders en voorouders,
die ons gevoel voor traditie en leven aanreiken.


We loven u, Here God,
voor de gift van leven;
het meest kostbare geschenk van uw leven,
voor ons de belofte
en het begin van een nieuwe dageraad.
Als we kijken met uw ogen, gaat ons het licht op,
zien we wat recht en goed is.


Aanvaard onze dank, onze waardering.


Amen


(vrij naar een Indiaans gebed)


-10-

Gebed om vrede


Eeuwige God,
in uw volmaakte koninkrijk
is geen ander zwaard getrokken
dan het zwaard van de rechtvaardigheid,
er heerst geen kracht
anders dan de kracht van de liefde:
Verspreidt op machtige wijze uw Geest,
zodat de volkeren verenigd worden
onder de vlag van Vredevorst,
als kinderen van één Vader,
aan wie heerschappij en heerlijkheid toekomt,
nu en altijd.


Amen


(Book of Common Prayer)


-11-

Als ik bid


Als ik bid,
wil ik bidden om vrede
om blijvende hoop,
dat een ieder mag leven,
overvloedig leven.


God geef recht en gerechtigheid.


-12-

Gebed om vrede


Here God
De situatie is zorgelijk.
Het lijden is zwaar en beangstigend.

Spaar het leven van uw kinderen.
Geef geduld en moed
om getuige te zijn van menselijke waarden
bezield met vertrouwen en hoop.

Vrede is het fundament van leven.
Geef vrede en stabiliteit.
Stel mensen in staat om met elkaar te leven
vol respect en vreugde voor uw aangezicht.


Glorie zij u, Heer, voor eeuwig.
Glorie zij u, Heer, ook in ons leven.


(vrij naar een christelijk gebed uit Irak)


-13-

Mijn gids

Moge God mijn gids zijn,
een waakzame herder
aan mijn zijde.
Met zijn staf zal Hij mij leiden
en met zijn stok
mij ondersteunen.
Dat Hij mij brengen zal
naar een oord zonder nacht,
waar wijzen niet sterven
en goeden niet omkomen,
waar men zwaard 
en wapentuig aflegt,
een oord van enkel vrede.

(Uit: Voor onderweg: Teksten voor de pelgrim)

-14-

Huis om stil te zijn


Uit straten ronkend en rumoerig
heb ik een weg, een plek gezocht;
ik vond, het hart beklemd en roerig,
een huis gebouwd uit ademtocht.


Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust;
niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartelust.


Hier klinkt de taal niet angstaanjagend
en daal ik tot mijn wezen in,
in stilte die bevrijdt, ontwapent:
een stem die spreekt van dieper zin.


Het veilig masker mag doormidden,
ik toon mezelf een waar gezicht;
terwijl – geopend – handen bidden:
ontvangend, weerloos, vederlicht.

Ik voel me als herdacht, herboren –
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;
ik ga, weer mens als ooit tevoren,
de wereld anders tegemoet.


(Eppie Dam)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl