WoordenlijstGa je pelgrimeren of op reis?
Je kunt niet altijd met de Nederlandse taal terecht.
We helpen je met enkele trefwoorden.
Mogelijk het begin van een goed gesprek.
Of het begin van een glimlach bij jezelf.
Nederlands Latijn Engels
     
Ave Maria salutatio angelica  Mary, mother of God, be greeted
bedevaart peregrinatio sacra pilgrimage
boek liber gestabilis, 
liber computatorium
book (general)
e-book
camping

campus tentorius

dormitory on grass

consumptiemaatschappij civilis cultus rerum consumendarum  civilization promoted by multinationals 
consumptiestress
contentio enervans consumendarum
stress among consumers
economische crisis  difficultas annonae  neglected crisis 
fiets  birota  bicycle 
filantropie  humanitas  acts of friendliness 
flesopener 

instrumentum lagoenarum

apertivum 

bottle-opener 

geen barmhartigheid,

maar gerechtigheid 

non misericordia,

sed cautio socialis 

justice, not friendliness 

geestelijke blokkade occlusion viae spiritus  spiritually closed 
geestelijk rijk  multimilionarius spiritus  virtually rich 
immigrant  migrator 

rejected neighbours 

goed gesprek colloquiem inter duos  contact 
groet  salutant vos (alg.)
salutant vos in Christo (chr.) 
hi 
kerstenen nomen Christianum affirmare  going to church in Austin Friars 
korte broek  brevissimae bracae  shorts 
korte broek verboden  brevissimae bracae vertimini  no shorts 
kruis slaan crucis signo manio  moving hands to heaven and Australia
to the West and the East (Eng.),
moving hands to heaven and England
to the East and the West (Austr.) 
landkaart tabula geographica  map 
liberalisering van markt  liberae mercaturae adiumentum  life as in heaven (liberal)
bad life (soc.) 
media radio Vaticanum (rk.)
fabula Americae occidentalis (kr.) 

media (alg)
means for narcism (kr.)

milieu res externae  environment 
milieumedewerker 
vuilnisman
civicae munditiae minister  refuse collector
mis (prot.),
heilige mis (rk)
 sacrificium eucharisticum wrong (prot.)
holy mass (rk. and angl.) 
moderniseren ad praesentia accomodo  modernize 
moe fatigatus fatigue
overconsumptie rerum consumendarum
immoderation 
products bought by consumers in
the West because they are bored on
Saturdays and Sundays 
pacifisme irenismus  becoming a Quaker or a Mennonite 
paus  Summus Pontifex (rk.)
Pontifex (orth.)
minister (prot.)
Pontifex princeps in toto terrarium
orbe victor (fan) 
pope 
pelgrim pelegrin (alg)
periegetes (tegelijk toerist) 
pilgrim 
pensioen a Graecum vacation (kr.)  money for passing away (kr.) 
politicus minister
tyrranicum civitatis imperium
(niet open voor spiritualiteit) 
politician 
rassendiscriminatie  discriminatio phyletica  procedure to get tickets
to enter Europe 
rechtsomkeert vertimini  tory-wise 
reisbureau  itinerum procurandorum sedes  agency for travelling to
Canterbury or Lourdes 
reis met ons mee vade cum nos  join us 
Remonstrant Arminius  Hermann 
S.O.S. servate animias nostras  save our souls 
twijfel niet nihil dubitans  no doubt 
unieke ervaring  turbo  turbulent experience 
verburgerlijking ad medium civium ordinem
conformation 
born British, being British,
staying British (Eng.)
born Dutch, being Dutch,
staying Dutch (Nthl.) 
verdwaald opera clandestina (ook overdr.)  lost (also symb.) 
vervlakken  opinionis animae immunutio
conformator 
fade away 
vervuiling inquinamentum  pollution 
vluchtelingenkamp  campus receptorius profugorum  Calais 
volhouden tenere  keep on going 
vrede pax  peace 
vrouw femina (alg)
femina omni copia doctrinae
eruditus (geëmancipeerd) 
wife 
wapenwedloop rei militaris augendae contentio  arms race 
wees altijd blij  semper gaudate (1 Tim. 5,8)  always smile 
wees blij met mij congratulamini mihi  be glad as I am glad (friendly)
be glad I exist (arrogant) 
werkloosheid coacta operis vacatio  YUUT
(young, unemployed,
under thirty) 
xenofobie  exterarum gentium odium  xenophobia 
zingen cantare  sing 
     
     
     
     

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, kunnen er fouten in onze lijst staan.
We accepteren daarvoor geen juridische aansprakelijkheid.
Mocht u verbeteringen of aanvullingen hebben, dan staan we daar open voor.
Mail ons via rvk@raadvankerken.nl 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl