Vieren

De projectgroep Vieren reflecteert op en stimuleert de groeiende traditie van oecumenisch vieren, met oog voor de ervaringen en wensen van lokale gemeenten/parochies en raden van kerken, en maakt de rijkdom van de verschillende liturgische tradities toegankelijk; zij ontwikkelt vernieuwende liturgische vormen in de spanningsvelden tussen eenheid en verscheidenheid, alsmede tussen traditie enerzijds en hedendaagse verlangens naar vormen van spiritualiteit anderzijds; de projectgroep adviseert als het gaat om het Oecumenisch Leesrooster.


Secretaris: vacant

Publicatie: Onze Vader gezongen (2006)

Oecumenische tekst Onze Vader

Liturgiesuggesties 4 en 5 mei 2007

Liturgiesuggesties 4 en 5 mei 2008

Programmaboekje 40 jaar Raad van Kerken (omvangrijk pdf-bestand) In het programmaboekje is tevens de viering opgenomen zoals deze heeft plaatsgevonden op 21 juni 2008 in de Jacobikerk in Utrecht.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl