Raad van Kerken in Nederland

2008 | Maart


Onderliggende pagina's:
  • Raad doet suggestie voor contact met moslimgemeenschap
  • 648 Kerken
  • Moslims en christenen roepen bevolking op tot respect en vreedzaam samenleven
  • Raad van Kerken wijst karikatuur van islam af