Raad van Kerken in Nederland

Vluchtelingen

Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken

De Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland houdt zich bezig met het asielbeleid en adviseert de Raad van Kerken. De Projectgroep Vluchtelingen signaleert en analyseert de ontwikkelingen op het terrein van het asielbeleid en adviseert vervolgens de Raad van Kerken over in te nemen standpunten of uit te voeren activiteiten. Daarnaast voert de Projectgroep activiteiten uit die te maken hebben met bewustwording van de kerkelijke achterban, zoals de Landelijke Werkdag Vluchtelingen. Ten slotte onderhoudt de Projectgroep contacten met de politiek. Regelmatig voert de Raad van Kerken gesprekken met politici en de minister van vreemdelingenzaken. De Projectgroep bereidt deze gesprekken voor en neemt eraan deel.

Samenstelling Projectgroep Vluchtelingen:
Ineke Bakker (STEK), Carel Betram (Zevende-dags Adventisten), Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt), Tim Noordhof (Vluchtelingenwerk Nederland), John van Tilborg (INLIA), Karel Jungheim (Protestantse Kerk in Nederland), Eva Heezemans (Remonstrantse Broederschap) en Nestor Mwemerabugabo (voormalig vluchteling). Jan van der Kolk (Protestantse Kerk in Nederland) is voorzitter van de projectgroep. Annemarieke Hollanders (PAX/Rooms-Katholieke Kerk) is secretaris.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
In maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda! De opvang en integratie van vluchtelingen zal zeker onderwerp van het debat en de campagne zijn. De Raad van Kerken met de daarbij aangesloten organisaties moedigen u graag aan, lokaal uw stem te laten horen en op te komen voor de rechten van vluchtelingen in uw gemeente. (Afbeelding: logo gemeenteraadsverkiezingen VNG)

Volg het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen op onze speciale subpagina. We horen graag uw ervaringen! Mail naar: rvk@raadvankerken.nl

Campagne 'Het gaat om mensen'
Hiermee wil de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken duidelijk maken dat het om concrete mensen gaat in de vragen rond vluchtelingen in Nederland. Met het motto ‘Hoe gevoelig ben je?’ op posters en in verhalen doen we een appel op de kerkelijke achterban om zich te verdiepen in de persoonlijke consequenties van mensen die moeten vluchten.

     
Introductie Natasja  Medemens  Bierblikje  Nazouma
         
       
Nieuwe kansen Sonya   Atash en Babur Vreemdelingen  Verjaardag 


Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:


Onderliggende pagina's:
 • Impressie Werkdag
 • Vluchtmaat verkiezingsdebat
 • Werkdag Vluchtelingen
 • Wake Zeist 8 april 2018
 • Open brief migratiebeleid
 • Dossier Inburgering
 • Petitie: Ze zijn al thuis
 • Vredesboodschap Paus Franciscus
 • Visum MVV
 • Opvang vluchtelingen
 • Ontmoetingsdag Pakistaanse christenen
 • Nacht van de Vervanging
 • Bed, Bad en Brood-locaties
 • Herdenking vluchtelingen Den Haag
 • Lampedusa Ecumenical Statement
 • Tafels van Hoop
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018
 • Campagne 'Het gaat om mensen'
 • Documenten Asielbeleid
 • Archief