Raad van Kerken in Nederland

Vluchtelingen

Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken

De Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland houdt zich bezig met het asielbeleid en adviseert de Raad van Kerken. De Projectgroep Vluchtelingen signaleert en analyseert de ontwikkelingen op het terrein van het asielbeleid en adviseert vervolgens de Raad van Kerken over in te nemen standpunten of uit te voeren activiteiten. Daarnaast voert de Projectgroep activiteiten uit die te maken hebben met bewustwording van de kerkelijke achterban, zoals de Landelijke Werkdag Vluchtelingen. Ten slotte onderhoudt de Projectgroep contacten met de politiek. Regelmatig voert de Raad van Kerken gesprekken met politici en de minister van vreemdelingenzaken. De Projectgroep bereidt deze gesprekken voor en neemt eraan deel.

Samenstelling Projectgroep Vluchtelingen:
Ineke Bakker (STEK), Carel Betram (Zevende-dags Adventisten), Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt), Tim Noordhof (Vluchtelingenwerk Nederland), John van Tilborg (INLIA), Karel Jungheim (Protestantse Kerk in Nederland), Eva Heezemans (Remonstrantse Broederschap) en Nestor Mwemerabugabo (voormalig vluchteling). Jan van der Kolk (Protestantse Kerk in Nederland) is voorzitter van de projectgroep. Annemarieke Hollanders (PAX/Rooms-Katholieke Kerk) is secretaris.

Campagne 'Het gaat om mensen'
Hiermee wil de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken duidelijk maken dat het om concrete mensen gaat in de vragen rond vluchtelingen in Nederland. Met het motto ‘Hoe gevoelig ben je?’ op posters en in verhalen doen we een appel op de kerkelijke achterban om zich te verdiepen in de persoonlijke consequenties van mensen die moeten vluchten.

     
Introductie Natasja  Medemens  Bierblikje  Nazouma
         
       
Nieuwe kansen Sonya   Atash en Babur Vreemdelingen  Verjaardag 


Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:


Onderliggende pagina's:
 • Lampedusa Ecumenical Statement
 • Tafels van Hoop
 • Rugtas voor asielzoekerskinderen
 • Bijdragen aan de wereld
 • Weg, weg, weg, jij
 • Herdenking vluchtelingen
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018
 • Open Brief BBB, Amsterdam
 • Lobbytraining BBB-opvang
 • Sterker dan Xenofobie
 • Campagnes VluchtelingenWerk
 • Onderzoek Bed Bad Brood
 • Vluchtelingengebedsdag: Bid voor een thuis
 • Voorbeeldbrief BBB-opvang
 • Doorstroomhuis
 • Omdat ik van de kerk ben
 • Vluchtelingenzondag 25 juni 2017
 • Campagne 'Het gaat om mensen'
 • Documenten Asielbeleid
 • Archief