Raad van Kerken in Nederland

2007 | Januari


Onderliggende pagina's:
  • Kerken niet rouwen om verlies middenpositie
  • Religieuze leiders ondertekenen “verklaring van vrijheid en vrede”