Nieuwsberichten in Opinie

Wij geloven – Vader (II)

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen (niet alleen aan theologen) die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het tweede artikel. >>

75 Facestories

Het Centraal Joods overleg (CJO) heeft opdracht gegeven om 75 joden te portretteren in woord en beeld. Julie Blik maakte de foto's; Els Quaegebeur tekende de verhalen op. >>

Nooit te laat

Te laat. Om het lijden nog af te wenden, om je nog te bekeren, om het Bijbels te zeggen. Het zou het antwoord kunnen zijn op een vraag die mensen van alle tijden zich stellen. Gelukkig is het nooit te laat voor een nieuw begin. >>

Spiritueel moederschap

Met haar boek 'Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven van Augustinus', zoemt Dr. Kitty Bouwman in op Monnica en op de vrouw met wie Augustinus van 371 tot 385 samenleefde. Monnica, de moeder van Augustinus, speelde een belangrijke rol in zijn geloofsleven. >>

Zing

Te midden van alle angst en zorgen rondom het Coronavirus, beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook kansen? >>

Bruggen bouwen

De voorzitter van de Raad over de jaarlijkse ontmoeting in Den Haag tussen de Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van VNO-NCW en een delegatie van de Raad van Kerken. >>