Nieuwsberichten in Opinie

Het Groene Normaal

In het boek ‘Het Groene Normaal’ vertellen tien christenen hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Hun geloof is daarbij niet alleen hun belangrijkste inspiratiebron, maar het geeft ze ook hoop en vertrouwen. >>

Geborgen tranen

Een boekje voor hoop, troost en liefde, dat is de opzet van gebundelde woorden uit de bijbel bestemd voor mensen met verdriet. ‘Geborgen tranen’, luidt de titel van het kleinood, uitgegeven door de Bijbelvereniging. Het is een kleurrijk uitgevoerd ‘oppak en weglegboekje'. >>

Repliek op een storm van kritiek

Geert van Dartel, voorzitter van de Raad, gaat in op de storm van kritiek die de Raad de afgelopen weken te verduren kreeg n.a.v. de steunbetuiging aan een brief van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten aan minister Blok. >>

Allemaal te gast

Op 20 juni 12.00 uur begon de 24-uurswake in de Bethelkapel in Den Haag in het kader van Wereldvluchtelingendag. De wake vormde een afwisseling van vieringen, gesprekken, muziek en discussie. Algemeen secretaris Christien Crouwel hield daarbij de volgende overweging. >>