Oecumenelezing 2024 – Samenleven na de groei

Het thema van de Oecumenelezing 2024 is Samenleven na de groei – op zoek naar een alternatief voor het neoliberale denken. Econoom Paul Schenderling MSc gaat op zoek naar een ander model van samenleven met het Bijbelboek Exodus als inspiratiebron. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij ons mee naar een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft, terwijl mensen gelukkiger zijn en de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Schenderling is oprichter en programmaleider van de denktank Postgroei Nederland en auteur van het boek ‘Er is leven na de groei’.

Op deze middag verwelkomen we de nieuwe algemeen secretaris van de Raad, ds. Coen Wessel. We nemen daarmee ook afscheid van ds. Christien Crouwel. Zij heeft zich de afgelopen jaren met veel energie toegewijd aan het landelijke werk van de Raad maar zal nu andere wegen inslaan. Bij de borrel aan het einde van de middag kunt u beiden de hand schudden.

De Oecumenelezing 2024 vindt plaats op 12 april, 13.30-18.00 uur, in de Geertekerk in Utrecht. Bekijk voor meer informatie het programma, download de flyer of meld je direct aan.