Raad krijgt nieuwe medewerker communicatie

Op 19 februari start Marian Hoek van Dijke als nieuwe medewerker communicatie bij de Raad van Kerken.

De Raad is geen onbekende organisatie voor Marian. Zij begon haar werkende bestaan bij Kerk en Milieu, een van de voormalige werkgroepen van de Raad. Daarna was zij onder andere 21 jaar communicatieadviseur en fondsenwerver bij Stek, stichting voor stad en kerk, in Den Haag. Momenteel studeert zij religiewetenschappen aan de UvA en werkt als museumdocent in het Van Gogh Museum.

Met een groot hart voor oecumene en de maatschappelijke betrokkenheid van de kerken, zet ze zich graag in voor de communicatie van de landelijke Raad van Kerken. ‘Voor mij is het van jongs af aan vanzelfsprekend geweest om mijn geloof te betrekken op vraagstukken van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid en om dat in oecumenische samenwerking te doen. De missie en het werk van de Raad ken en volg ik al jaren en onderschrijf ik van harte’, aldus Marian.

Marian zal zich vooral richten op de externe communicatie: het verzorgen van de website, de maandelijkse nieuwsbrief en andere uitgaven, zoals Oecumenische Bezinning. Daarnaast zal ze contacten onderhouden met de media en haar bijdrage leveren aan de jaarlijkse campagne voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen. Marian volgt Roland Meeuwsen op, die eind december afscheid nam van de Raad.