Algemeen secretaris Wereldraad: ‘Kom op voor gerechtigheid!’

In zijn overweging tijdens de oecumenische viering op klimaattop COP28 benadrukte ds. Prof. Dr. Jerry Pillay, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, het belang van betrokkenheid vanuit het geloof: kerken móeten spreken en handelen voor klimaatrechtvaardigheid.

Velen schreeuwen om gehoord te worden, om gezien te worden, om aandacht te krijgen en geliefd te worden,’ zei Pillay. ‘En toch, gaan we door met business-as-usual.’

‘Vandaag kreunt en lijdt de schepping.’ zei Pillay.’ De tekenen zijn duidelijk en de wetenschap vertelt ons hetzelfde. De mensheid staat voor een enorme verandering in het klimaatsysteem die gevolgen zal hebben voor al het menselijk leven op aarde.’

Geen gerechtigheid zonder gezond ecosysteem

‘Voedsel, water en bestaansmiddelen worden bedreigd door een warmer klimaat. Migratie zal toenemen en als gevolg daarvan zal er meer sociale onzekerheid zijn en kunnen gewelddadige conflicten escaleren door schaarste van water en land,’ zei hij. Terwijl sommigen van ons de klimaatcrisis belangrijk vinden om ons als christenen op te richten, vinden ook velen van ons dat niet.

Christenen zijn geroepen om voor de aarde te zorgen omdat die van God is, drong Pillay aan. Daarom is het onze plicht om te werken aan het welzijn van de aarde en de glorie van God,’ zei hij. Er zal geen gerechtigheid zijn wanneer de ecosystemen niet langer kunnen leveren waarvan we allemaal afhankelijk zijn voor ons leven.

‘Steun onze jongeren’

Gelovige mensen zijn geroepen om te handelen en wel nu, zei Pillay. Het belang van winst uit fossiele brandstoffen wordt groter geacht dan het belang van rechtvaardigheid en in het bijzonder intergenerationele rechtvaardigheid’, zei hij. COP28 is cruciaal voor de toekomst van de levende planeet, ons gemeenschappelijk huis, en voor onze kinderen en toekomstige generaties.

De wetenschap is glashelder, aldus Pillay. Regeringen moeten nu actie ondernemen om fossiele brandstoffen, die verantwoordelijk zijn voor 75% van de uitstoot van broeikasgassen, uit te bannen. We moeten jongeren steunen in hun inspanningen om hun toekomst te beschermen en te zorgen voor een duurzame en levende planeet.’

Foto: WCC | LWF / Albin Hillert