Volzin Waarderingsprijs voor Peter Nissen

Op zaterdagmiddag 25 november ontving theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen de tweede VOLZIN Waarderingsprijs. De prijs werd aan hem uitgereikt door hoofdredacteur Greco Idema, na afloop van de VOLZIN-Lezing door Nissen over kloosters als plekken van gedeelde kwetsbaarheid.

Waarderingsprijs

Eind vorig jaar besloot de redactie van VOLZIN om voortaan twee keer per jaar een VOLZIN Waarderingsprijs uit te reiken aan personen in Nederland die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt binnen het werkveld van kerk, religie, levensbeschouwing en zingeving in Nederland. Veelal zijn dit mensen die eigenlijk al lang een grote prijs hadden moeten hebben, maar die zo’n prijs nooit hebben gekregen. 

In zijn toespraak gaf hoofdredacteur Idema aan dat naar zijn mening Nissen al decennia een van de belangrijkste theologen in Nederland is. “Het is onbegrijpelijk dat jij, Peter, niet al eens tot ‘theoloog van het jaar’ bent gekozen. Als je ziet wat jij voor katholiek, kerkelijk en religieus Nederland hebt betekend en nog steeds betekent, is het vreemd dat dit nog maar zeer bescheiden is gewaardeerd. De redactie van VOLZIN wil je nu graag de waardering geven die je verdient.”

Peter Nissen (1957) is hoogleraar Kerkgeschiedenis, Spiritualiteitsstudies en Oecumenica geweest aan onder meer de universiteiten van Nijmegen en Tilburg. Hij is redacteur geweest van verschillende tijdschriften, waaronder Speling en Trajecta, en schrijft nu regelmatig voor tijdschriften als VOLZIN, Heilig SpelHerademing en Gerardus. Hij is redactielid van het monastieke tijdschrift De Kovel. Daarnaast is voorzitter van de beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken en in die hoedanigheid lid van de plenaire Raad. 

Foto: Cor Sinnema