Geautoriseerde vertaling Laudate Deum beschikbaar

Op woensdag 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, verscheen Laudate Deum (Prijs God), een apostolische exhortatie – pauselijke brief – van paus Franciscus. Deze brief die een vervolg is op zijn eerdere encycliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij, 2015), is nu in een Nederlandse vertaling beschikbaar. De vertaling is net als die van Laudato si’ door de bisschopreferent voor Kerk en Samenleving, mgr. Gerard de Korte, namens de bisschoppenconferentie geautoriseerd.

In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid, vragen om verheldering en aanvulling van Laudato si’. Hij schrijft dat de situatie nog urgenter is dan acht jaar geleden toen hij met zijn ‘groene’ encycliek kwam, waarin het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over de consequenties die dit heeft voor kwetsbare en arme mensen die er wereldwijd door getroffen worden.

Mondiale samenwerking

In Nederland vraagt mgr. dr. Gerard de Korte aandacht voor de boodschap die wordt uitgedragen in Laudato si’ en nu wordt uitgebreid in Laudate Deum. Hij zegt na een eerste kennismaking met de nieuwe exhortatie, vooruitblikkend naar de klimaatconferentie in Dubai vanaf 30 november:

‘Wij staan voor de opgave om op mondiaal niveau samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze kinderen als uitgangspunten te nemen. Internationale afspraken moeten beter worden gecontroleerd. Het ontbreken van sanctiemechanismen toont de zwakheid van de huidige internationale politiek. De paus hoopt dat de komende klimaatconferentie van Dubai een positieve doorbraak kan bewerkstelligen (LD 54).’