Europese kerken roepen op tot staakt-het-vuren

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) en de Katholieke Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven over de situatie in het Midden-Oosten. Daarin wordt opgeroepen tot gebed en actie voor rechtvaardige vrede en een einde aan het aanhoudende geweld.

‘Het geweld en de wreedheid van de terroristen van Hamas, die Israël op 7 oktober hebben aangevallen, hebben de wereld verbijsterd en met afschuw vervuld. Wij, de leiders van de christelijke kerken in Europa, betuigen ons diepe medeleven met degenen die zijn omgekomen, gewond zijn geraakt of een dierbare hebben verloren, en zijn met onze gedachten bij de gijzelaars en hun families.

Wij erkennen de historische context van kolonialisme, antisemitisme en islamofobie die heeft geleid tot de huidige situatie. We erkennen het immense lijden aan beide kanten van dit conflict. We zijn diep bedroefd over de vernietiging van heilige plaatsen die traditioneel gezien worden als toevluchtsoorden. We zijn solidair met diegenen in Israël en Palestina die zich inzetten voor vrede en we bevestigen dat geweld geen manier kan zijn om een zaak te verdedigen. De vernietiging van leven brengt geen vrijheid, geen waarheid, geen gerechtigheid.

We roepen de politieke leiders van alle partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een staakt-het-vuren op alle fronten. We eisen dat terroristen worden berecht, dat alle burgerlevens – joods, christelijk en islamitisch – worden beschermd en dat humanitaire corridors worden geopend om toegang tot zorg en evacuatie mogelijk te maken. De ernstige situatie waarin de mensen van Gaza leven, beperkt in hun fundamentele rechten en gedwongen om onrecht te ondergaan, duurt al veel te lang. We eisen dat de hele internationale gemeenschap in actie komt en het internationaal recht handhaaft, in het bijzonder de VN-resoluties, met als doel serieuze onderhandelingen te openen om een duurzame vrede te creëren, in waarheid en gerechtigheid.

Het is nu meer dan ooit dringend nodig om de weg van gerechtigheid te zoeken, die ons in het Evangelie wordt geopenbaard, naar het voorbeeld van Jezus Christus, de Vredevorst, die ons door zijn dood en verrijzenis met God heeft verzoend en ons allen tot kinderen van God heeft gemaakt.

Wij nodigen de gelovigen van onze kerken uit om te bidden voor allen die lijden, en wij roepen Gods barmhartigheid in voor allen, eraan herinnerend dat wij allen leden zijn van de ene gemeenschappelijke mensheid.

Wij bidden en hopen ook dat degenen die de macht hebben over de naties een oprechte dialoog aangaan die de menselijke waardigheid van allen eerbiedigt en een vreedzaam samenleven van de twee volkeren in twee staten mogelijk maakt.’

Bron: website Katholieke Raad van Europese Bisschoppenconferenties