Klimaatmars voorafgegaan door interreligieuze viering

De Klimaatmars op 12 november vraagt aandacht voor problemen die samenhangen met de klimaatcrisis: hitterecords worden keer op keer verbroken en extreem weer is aan de orde van de dag. Veel bedrijven draaien recordwinsten terwijl de inkomens achterblijven. Velen kunnen geen betaalbare woonruimte krijgen, voedsel wordt duurder en steeds meer mensen komen in armoede terecht. De problemen in Nederland en de rest van de wereld stapelen zich op.

De organisatie van de Klimaatmars ziet de samenhang: van de klimaatcrisis, racisme, biodiversiteitscrisis en armoede tot de wooncrisis. Wanneer de politiek nu geen actie onderneemt, wordt dit alleen maar erger.

Aan de Klimaatmars nemen verschillende ‘blokken’ deel. Een daarvan is het blok Christenen voor klimaat. GroeneKerken, Laudato Si’ Alliantie NL, Micha Nederland, A Rocha Nederland en onder andere Christian Climate Action maken deel uit van dit blok. Dit blok is voor alle mensen die geloven in zorg voor de Schepping en zich daarvoor (willen) inzetten. Uit overtuiging kiest ‘Christenen voor klimaat’ voor rentmeesterschap en solidariteit met de zwakkeren. Zij verzamelen om 13.00u op het pleintje naast de Westerkerk aan de Keizersgracht-zijde.

Interreligieuze viering

Voorafgaand aan de klimaatmars is er om 12.30 uur een interreligieuze viering in de Amsterdamse Westerkerk. In deze viering wordt vanuit de verschillende tradities gebeden en gevierd rond de schepping. De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt deze viering en participeert hierin via het platform In Vrijheid Verbonden.