Gebed om ontferming

In deze duistere tijd, waarin vrede verder weg lijkt dan ooit, zijn we als christenen geroepen de hoop levend te houden en ons gebed gaande. Maar soms zijn we sprakeloos en vinden we geen woorden voor wat leeft in ons hart. Dan kunnen we de woorden van anderen spreken. Met het oog op de oorlog in Israël en Gaza schreef Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, het volgende gebed.

Heer, ontferm u

God van gerechtigheid en mededogen

Wij roepen tot U
voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land.
Voor uw geliefde kinderen Israëli’s en Palestijnen,
die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven.
Heer, ontferm U.

Voor families die rouwen.
Voor wie beelden zagen die voor altijd op hun netvlies gebrand staan.
Voor wie in angst en onzekerheid wachten op nieuws.
Voor wie de hoop elke dag kleiner wordt.
Heer, ontferm U.

Voor jonge mannen en vrouwen
 die zich klaarmaken voor het front
en de last dragen van wat anderen hebben gedaan
of van wat van zal worden gevraagd.
Heer, ontferm U.

Voor de burgerbevolking in Israël,
Gaza en de Westelijke Jordaanoever:
dat ze beschermd worden;
dat elk mensenleven telt
en gekoesterd en herinnerd wordt.
Heer, ontferm U.

Voor gewonden
en voor hen die levenslang littekens zullen dragen.
Voor wie wanhopig op zoek zijn naar medische verzorging
waar dat niet te vinden is.
Heer, ontferm U.

Voor dokters en hulpverleners
die hun eigen leven op het spel zetten
om dat van anderen te redden.
Heer, ontferm U.

Voor wie in hun hart woede voelen
en  geweld met geweld beantwoorden.
Dat Gij hen verrast met uw barmhartigheid
en hun hart ombuigt tot vriendelijkheid
voor hun medemensen.
Heer, ontferm U.

Voor vredestichters
wier verbeelding groot genoeg is
om andere wegen voor te stellen.
Dat ze kunnen spreken en handelen
en gehoord worden.
Heer, ontferm U .

Almachtige en liefdevolle God.
Gij hebt beloofd dat er een dag komt
waarop zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers.
Kom ons nabij in onze nood
en brengvrede over dit geteisterde land.

Gebed van Justin Welbey,
Aartsbisschop van Canterbury