Internationale dag van vasten en gebed voor vrede

Kerken in Israël en de Palestijnse gebieden nodigen gelovigen wereldwijd uit om op dinsdag 17 oktober met hen te vasten en te bidden om vrede, verzoening en gerechtigheid in het Heilig Land. In Nederland sluiten we ons onder meer via een oecumenisch online gebed hierbij aan. 

Leiders van diverse kerken in Jeruzalem, waaronder de orthodoxe patriarchen, kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse patriarch in Jeruzalem, en de anglicaanse aartsbisschop Hosam E. Naoum, uiten in een gezamenlijke verklaring hun diepe bezorgdheid: “We roepen alle partijen op om deze oorlog te de-escaleren zodat onschuldige levens worden gered, en tegelijkertijd de gerechtigheid te dienen”. Als steun voor allen die lijden onder de recente dramatische gebeurtenissen roepen ze op tot een wereldwijde dag van vasten en gebed.

We hopen dat velen zich dinsdag persoonlijk of met de lokale gemeenschap hierbij willen aansluiten. Mochten in het land activiteiten worden georganiseerd, kunt u ons dit laten weten, zodat we deze breder onder de aandacht kunnen brengen. 

Als start van de dag faciliteert de Raad van Kerken op initiatief van ds. Rachelle van Andel en aartsbisschop Bernd Wallet een gezamenlijk online gebedsmoment waar christenen en iedereen van goede wil zich kunnen verenigen. Het gebed begint om 8.30 uur in Zoom.