Afscheid van secretaris Skov Sørensen

Dr. Jørgen Skov Sørensen heeft, met ingang van 31 december 2023, ontslag genomen als algemeen secretaris van de Conferentie van Europese Kerken (CEC), om meer tijd te besteden aan zijn gezin in Kopenhagen. In de aankondiging van zijn besluit gaf hij aan hoopvol gestemd te zijn over de toekomst van de CEC.

Skov Sørensen, een Deense Lutheraan, is sinds januari 2020 algemeen secretaris van CEC. Hij ontwikkelde in samenspraak met het bestuur de zogenaamde Call and Witness-strategie. Die scherpt het profiel van de CEC aan als een gemeenschap van kerken in dialoog met de Europese instellingen. Daarnaast initieerde hij Pathways to Peace dat de inzet van de CEC voor de vrede in Europa benadrukt.

Skov Sørensen leidde de CEC bij de organisatie van de assemblee in juni 2023 in Tallinn, Estland. Deze kreeg het thema ‘Onder Gods zegen – vormgeven aan de toekomst’, mee. Het evenement bracht meer dan 300 kerkelijke vertegenwoordigers uit heel Europa samen, met enkele prominente sprekers die de bijzondere rol van kerken in de huidige, seculiere Europese samenlevingen benadrukten.

Re-organisatie

Skov Sørensen speelde ook een centrale rol bij de re-organisatie van de CEC eind 2021, waarbij enkele vergaande besluiten genomen werden met betrekking tot de samenwerking met de CCME, de kerkelijke netwerkorganisatie voor migranten, en de ECEN, het Europese milieunetwerk van de kerken. Beide organisaties, die tot dat moment voor een groot deel gefinancierd werden vanuit de CEC, werden geacht financieel zelfstandig te worden. Dit besluit leverde tijdens de assemblee in Tallinn vanuit meerdere lidkerken kritiek op.

De voorzitter van de CEC, aartsbisschop Nikitas van Thyateira en Groot-Brittannië, bedankte Sørensen voor zijn diensten en bijdragen aan de CEC. ‘Het is met droefheid en toch met begrip dat we het ontslag van dr. Jørgen Skov Sørensen hebben ontvangen. Hij heeft de CEC de afgelopen jaren trouw gediend en eraan gewerkt dat we verder kunnen gaan op een stabiele basis.’