CEC lanceert website vijfjaarlijkse Assemblee

De website voor de Assemblee van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) is live gegaan. De site biedt onder andere actuele informatie over de sprekers, het programma en reflecties op het thema van de assemblee.

De CEC houdt van 14 tot 20 juni 2023 in Tallinn, Estland, haar vijfjaarlijkse assemblee met als thema ‘Under God’s blessing – shaping the future’. De assemblee wordt georganiseerd door de twee Estse kerken die lid zijn van de CEC: de Estse Evangelisch-Lutherse Kerk en de Orthodoxe Kerk van Estland.

Om de vijf jaar komt de assemblee van de conferentie bij elkaar om beslissingen te nemen over de toekomst van de organisatie. De vergadering brengt vertegenwoordigers van CEC-lidkerken, partner-organisaties en Europese nationale raden van kerken uit heel Europa bij elkaar. Ook worden er nieuwe bestuursleden gekozen die het werk van de conferentie de komende vijf jaar aansturen.

Oecumenische geest

‘Deze assemblee zal weer een belangrijk moment van gebed, gemeenschap en bezinning zijn voor de kerken in Europa’, aldus CEC-voorzitter ds. Christian Krieger. ‘Ik verwacht dat het thema ons in een oecumenische geest samenbrengt. Samen moeten we de stem van het christelijk geloof onder de aandacht brengen bij de Europese beleidsmakers.’

‘De assemblee van de CEC laat een gemeenschap zien, die tot in alle hoeken van het Europese continent reikt’, stelt de secretaris-generaal van de CEC, Dr. Jørgen Skov Sørensen. ‘Een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en na te denken over het inherente potentieel van ons gedeeld geloof.’

‘Met afgevaardigden en andere deelnemers kijk ik ernaar uit om te onderzoeken hoe we samen verantwoordelijkheid kunnen nemen om de toekomst van Europa – onder Gods zegen – vorm te geven’, voegde hij eraan toe.

De Conferentie van Europese Kerken is een samenwerkingsverband van 113 orthodoxe, protestantse, anglicaanse en oud-katholieke kerken uit heel Europa, plus meer dan 40 nationale raden van kerken en partner-organisaties. De conferentie werd in 1959 opgericht om te werken aan herstel en vrede. Samen met haar oecumenische partners vertegenwoordigt de CEC meer dan 380 miljoen Europese burgers.

De website voor de CEC-Assemblee