Moderator Wereldraad deelt boodschap Internationale Vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag heeft de moderator van het centraal comité van de Wereldraad van Kerken, bisschop dr. Heinrich Bedford-Strohm, een speciale videoboodschap gedeeld over een belangrijke vrouw in de Bijbel.

In Marcus 14:9 zegt Jezus: ‘Waarlijk, Ik zeg u, overal waar het evangelie in de wereld wordt verkondigd, zal ook verteld worden wat zij gedaan heeft, ter gedachtenis aan haar.’

Hij spreekt over een vrouw die, zo overweegt Bedford-Strohm, bijzonder belangrijk is in het lijdensverhaal. ‘Vandaag, op Internationale Vrouwendag, is zij voor mij een bijzonder treffend voorbeeld van het centrale belang van de vrouw in de Bijbel,’ zei Bedford-Strohm. ‘De naamloze vrouw komt naar Jezus in Bethanië en zalft hem met kostbare nardusolie.’

De mannen rondom Jezus vinden dit een verspilling. Maar dan zegt Jezus: ‘Ze heeft mijn lichaam gezalfd voor mijn begrafenis. Waarlijk, ik zeg u, overal waar het evangelie in de wereld wordt verkondigd, zal ook verteld worden wat zij heeft gedaan, ter nagedachtenis aan haar.’

Strohm merkt verder op dat Jezus drie keer eerder tegen zijn discipelen heeft gezegd dat hij ging sterven. Maar zij maken bezwaar. ‘Ze willen het niet horen,’ zei Bedford-Strohm. ‘De mannen kunnen niet tegen de waarheid. Ze ontkennen het lijden.’

Het is een vrouw die de ontkenning doorbreekt, merkte Strohm op. ‘Dat dit verhaal zo’n centrale plaats in de Bijbel heeft gekregen in een patriarchale wereld, is verbazingwekkend!’ zei Strohm. ‘Vrouwen over de hele wereld preken, dopen, troosten en staan de stervenden bij.’

Hij besloot: ‘Zoals de vrouw in Bethanië die als enige begrijpt wat Jezus zegt en hem bijstaat in het aangezicht van het lijden. Voor ons allen is deze vrouw een inspiratie. Vooral vandaag, op Internationale Vrouwendag.’

Volg bisschop dr. Heinrich Bedford-Strohm op Facebook

De videoboodschap van de bisschop (Facebook)