Tweede Kamer vraagt raad met Klimaatraadpleging 2023

De Nederlandse overheid wil uiterlijk in 2050 zoveel mogelijk stoppen met vervuilende energiebronnen. In de toekomst kan weinig of geen gebruik meer van olie, kolen en gas worden gemaakt. Maar hoe moeten we in de toekomst huizen en bedrijven verwarmen en van elektriciteit voorzien?

Deze en andere keuzes hebben veel gevolgen voor inwoners en het land. Daarom wil de Tweede Kamer inwoners betrekken bij belangrijke keuzes en dat is het doel van de Klimaatraadpleging. De Raad van Kerken in Nederland moedigt leden van lidkerken, kerken en geloofsgemeenschappen aan om deel te nemen aan deze raadpleging.

Komen er nieuwe kerncentrales, of wordt het biomassa? Komen er in het land plekken voor CO2- en waterstofopslag? En hoe worden in de toekomst huizen verwarmd? De keuzes die worden gemaakt, zijn van invloed op de kosten voor de samenleving. En op hoe afhankelijk we zijn van andere landen voor onze energie.

De Tweede Kamer vindt het belangrijk om te horen hoe Nederlanders daar tegenaan kijken. Daarvoor is er de nationale Klimaatraadpleging. Zodra de raadpleging gereed is, worden de resultaten overhandigd aan leden van de Tweede Kamer.

Kijk voor meer informatie en deelname op de site van de Klimaatraadpleging 2023

Download de visienota van de Raad van Kerken in Nederland: ‘Naar een duurzame toekomst’