Ramadangroet aan de moslimgemeenschap in Nederland

Amersfoort, maart 2023

Beste broeders en zusters,

Alles wat we zijn en alles wat we hebben zijn geschenken van God. Tijdens de vastentijd zijn we ons daar extra van bewust. De vastentijd helpt ons om te zien dat ieder mens door God zelf is gewild. We worden opgeroepen door God om met elkaar te delen. En om ons te verzetten tegen alles waardoor mensen worden verlaagd in hun waardigheid.

Laten we elkaar helpen bij het delen van onze geschenken. Zo kunnen we laten zien dat godsdienst een heilzame uitwerking heeft voor alle mensen. Het is onze hoop, dat we elkaars vreugde en verdriet blijven delen. Immers, gedeelde pijn wordt gehalveerd en gedeelde vreugde wordt verdubbeld.

Wij wensen u een gezegende Ramadan en een vreugdevolle viering van ‘Id al-Fitr toe.

Namens de Raad van Kerken in Nederland

Drs. G. van Dartel
Voorzitter Raad van Kerken in Nederland

De groet ter gelegenheid van Ramadan 2023 werd voorbereid door de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland.