Bisschop Haarlem-Amsterdam vraagt om stop reliekhandel

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jan Hendriks heeft de populaire online veilingsite Catawiki, voor beeldende kunst en andere verzamelobjecten, gevraagd om te stoppen met het aanbieden van relikwieën. De Rooms-Katholieke Kerk verbiedt sinds jaar en dag de handel in relikwieën, omdat het gaat om heilige voorwerpen. Bovendien zijn relikwieën vaak stoffelijke resten van overledenen. Daarom druist deze handel in tegen de integriteit van het menselijk lichaam en het respect voor gestorvenen. Catawiki heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de bisschop. 
 
Catawiki brengt met enige regelmaat relikwieën in omloop, vaak voorzien van getuigschriften van kerkelijke functionarissen die de authenticiteit moeten garanderen. Daardoor staat vast dat het om stoffelijke resten gaat. In tegenstelling tot andere online sites selecteert Catawiki streng bij de poort en beoordelen specialisten de kwaliteit van alle objecten. Waar veel verkopers mogelijk niet op de hoogte zijn van het verbod op handel in relikwieën en de aard van een relikwie als onderdeel van het lichaam van een overledene mag je dat van deze specialisten wel verwachten. Het feit dat experts relikwieën taxeren, meestal rond de 200 euro, geeft een extra legitimering aan deze handel.

Gevoelens gekwetst

Relikwieën hebben voor katholieke gelovigen een bijzondere betekenis en zijn  voorwerp van verering en vroomheid, zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk aangeeft.  Die gelovige gevoelens worden gekwetst als ze op deze manier worden verhandeld. Mede daarom geldt er al eeuwenlang een verbod op handel in relikwieën.
 
De bisschop zegt geen kwade opzet te vermoeden bij de meeste aanbieders maar vooral onwetendheid. Daarom hoopt de bisschop dat bij de specialisten het aanbieden van relikwieën voortaan willen aangeven dat de handel in relikwieën door de katholieke Kerk verboden is en wat daarbij de achtergronden zijn. Hij vermoedt dat veel aanbieders dan alsnog besluiten om het niet te verkopen maar het te houden of bij een kerkelijke instantie in te leveren. In ieder bisdom is een speciale functionaris aangesteld – de ‘custos reliquiarium’ – om de relikwieën in het bisdom te beheren. ‘Je loopt ook niet de jackpot mis als je een relikwie gewoon terugbrengt naar de plek waar deze thuishoort en het bezorgt je een beter geweten wanneer je je niet inlaat met de handel in stoffelijke resten van overleden mensen. Dat zou ook niet-katholieken moeten aanspreken’, aldus de bisschop.