Nieuwe CO2-calculator voor kerken

Ook kerken kunnen nu inzicht krijgen in hun CO2-voetafdruk, met behulp van een nieuwe tool: de 360°carbon. Met deze gratis tool van Climate Stewards kunnen kerken eenvoudig hun voetafdruk berekenen op het gebied van energiegebruik, vervoer van en naar de kerk, afval, water en inkoop van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen.

Ook kerken hebben een rol te spelen bij het behalen van de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Ze hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid en zijn een voorbeeld voor de maatschappij. Door te onderzoeken wat binnen je kerk de meeste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, kun je als kerk gericht maatregelen nemen om die uitstoot te verminderen. 

Groene stappen zetten

Steeds meer kerken zijn bezig met de vraag wat ze kunnen doen om duurzaam te zijn. Velen komen op het pad van GroeneKerken, een organisatie die kerken stimuleert te verduurzamen en groener te worden. Door gebruik te maken van 360°carbon kun je bijhouden wat het effect is van de groene stappen die je als kerk zet. Door dit vervolgens jaarlijks te doen kun je goed bijhouden hoe jouw kerk aan het verduurzamen is. De overgebleven CO2-uitstoot kun je compenseren via Climate Stewards. Daarmee steun je projecten die niet alleen CO2 opslaan of CO2-uitstoot verminderen, maar die ook de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden verbeteren. Annemarthe Westerbeek, directeur A Rocha Nederland: ‘“’Juist als kerk is het belangrijk om zichtbaar stappen te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Zorgen voor je naasten is ook zorgen voor de schepping’.

Carla Dik-Faber, projectleider GroeneKerken: ‘Veel kerken en geloofsgemeenschappen willen zich inzetten voor Gods mooie schepping. De CO2-calculator is een goed instrument voor kerken om in kaart te brengen wat hun CO2-uitstoot is. Als kerken weten waar zij CO2 uitstoten, kunnen zij ook stappen zetten om die uitstoot te verminderen. Op die manier kun je als kerk bijdragen aan een betere, rechtvaardige wereld. En ben je een voorbeeld voor je gemeenschap van gelovigen’.

Gratis online tool

De tool is door Climate Stewards ontwikkeld en is nu in het Nederlands beschikbaar. In het Verenigd Koninkrijk wordt deze tool al volop gebruikt en werken er inmiddels meer dan duizend kerken mee.