Adventsbrief 2022: Doen en spreken waarover we niet kunnen zwijgen

Beste vrienden, vriendinnen, abonnees en belangstellenden,

Aan het einde van dit jaar bedanken we u voor uw betrokkenheid bij ons werk. Die betrokkenheid geeft ons als Raad van Kerken in Nederland de steun en moed om ons werk voort te zetten. Ook de wereld-assemblee in Karlsruhe zette ons aan om verder op weg te gaan naar zichtbare eenheid in één geloof en één gemeenschappelijk leven in Christus.

In de Adventsbrief 2022 spreken algemeen secretaris Christien Crouwel en voorzitter Geert van Dartel onze dank nader uit. En vragen we u om ook financieel bij te dragen aan het werk van de Raad.