25 jaar kerkelijke inzet voor een humaan asielbeleid

De Marke is de locatie waar de Raad van Kerken in Nederland 25 jaar geleden, op 22 september 1997, samen met INLIA en lokale kerken een tentenkamp oprichtte in de bossen bij Dwingeloo. Dat gebeurde in het kader van de campagne ‘Voor een Humaan en Rechtvaardig Asielbeleid’. Het tentenkamp was in 1997 bedoeld voor kwetsbare mensen die de overheid op straat had laten staan – sterker: op straat had gezet. Het waren mensen die nergens heen konden. De kerken werden voor deze opvang verguisd en voor gek verklaard. ‘De kerken overschrijden de grenzen van de rechtsstaat’, riep een landelijk politicus. ‘Stuur de ME erop af’, riep een ander. Maar de kerken durfden, daartoe aangespoord door het evangelie, om te zien naar de zwaksten, gezicht en stem te geven aan mensen die je toen in Nederland gerust ‘rechtelozen’ kon noemen. 

Inmiddels wordt dezelfde groep asielzoekers – op verzoek van de landelijke en lokale overheden – door de rijksdiensten en NGO’s opgevangen, waaronder kerkelijke organisaties zoals INLIA. En inmiddels wordt er in overleg met deze NGO’s gewerkt aan een bestendig toekomstperspectief. Dat stemt enerzijds tot dankbaarheid voor wat er in 25 jaar is bereikt. Anderzijds blijft de inzet van kerken bij de opvang van asielzoekers bittere noodzaak.

Stormlamp

Waar 25 jaar geleden in Dwingeloo een stormlamp ontstoken werd als symbool van de diepe crisis waarin asielzoekers destijds verkeerden – maar ook als teken van hoop – zal daarom op donderdag 22 september in Dwingeloo opnieuw een stormlamp aangestoken worden. Want ook al roept de overheid inmiddels de hulp van kerken in, en bedankt staatssecretaris Van der Burg in een videoboodschap de kerken nadrukkelijk voor hun enorme inzet bij de opvang van asielzoekers tijdens de crisis in Ter Apel, de storm woedt nog steeds hevig.

In de afgelopen weken hebben vele kerken in het land een geweldige inspanning en prestatie geleverd door de deuren van hun gebouwen open te zetten om onderdak te bieden aan hen voor wie Ter Apel vol was. Honderden mensen hoeven en hoefden dankzij de inzet van talloze vrijwilligers niet buiten te slapen. Dankzij de inzet van die kerken vonden mensen onderdak, een schoon bed en bovenal een warm welkom. Met duizend vrijwilligers op tientallen locaties in het land tonen kerken in de praktijk wat het evangelie leert en gegeven invulling aan de woorden van Jezus: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan’ (Matt 35: 40 NBV). Dat is soms prachtig, soms moeilijk. Maar dat is wel waar kerken voor staan.

Op de plek waar toenmalig algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland ds Ineke Bakker de stormlamp ontstak in Dwingeloo, zal zij dit nu opnieuw doen. Vervolgens zal de huidige secretaris van de Raad, ds. Christien Crouwel, dit licht verdelen over meerdere stormlampen die uitgedeeld zullen worden aan de kerkelijke gemeenschappen die momenteel aan asielzoekers onderdak verlenen. Om op deze wijze met elkaar het licht, als het teken van hoop, te laten branden en door te geven.

Plaats: De Marke, Lheebroek, Dwingeloo
Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Medewerking zal worden verleend door:

John van Tilborg, directeur INLIA
Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
Ineke Bakker, voormalig algemeen secretaris en huidig voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland 
Egbert Kraal, toenmalig voorzitter van de samenwerkende kerken voor het tentenkamp Lheebroek
Kerkelijke vrijwilligers
Asielzoekers die 25 jaar geleden in tentenkamp Dwingeloo verbleven