Daan Savert projectcoördinator Laudato Si’ Alliantie

Daan Savert is vanaf deze maand inhoudelijk projectcoördinator van de Laudato Si’ Alliantie Nederland. Hij zal katholiek Nederland uitdagen zich te verbinden aan God, de aarde en de medemens om samen te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis en een duurzame en rechtvaardige samenleving. 

Het sociale gedachtengoed van paus Franciscus wordt al vanaf 2015 gepromoot door diverse katholieke organisaties. Met de vorming van de Laudato Si’ alliantie en de aanstelling van twee jonge stafmedewerkers wordt de thematiek verder gebracht in kerk en samenleving.

Over Daan

Gerard Moorman, secretaris van de Laudato Si’ Alliantie Nederland: ‘Daan is bevlogen, begaafd, oecumenisch ingesteld en een goede netwerker en spreker.’ Savert: ‘Ik koester meer en meer de katholieke traditie en sociale leer. Deze schatkist, met daar bovenop de brieven van paus Franciscus spreken mij zo aan, dat ik anderen er graag deelgenoot van wil maken.’

De rol van de kerk

De Laudato Si-doelen, die het Vaticaan vorig jaar lanceerde, zijn ecologische economie, eenvoudige leefstijl, ecologische opvoeding, ecospiritualiteit en betrokkenheid op de gemeenschap. De alliantie zal daar met workshops, bijeenkomsten en gesprekken de aandacht op vestigen in kerk en samenleving.

Voor veel mensen staat hun geloof nog los van hun inzet voor een rechtvaardige en duurzame samenleving. Moorman: ‘Het zou mooi zijn als wij eraan kunnen bijdragen dat er meer verbinding komt en dat de kerk erin zal slagen een eigen rol te ontwikkelen in de huidige vraagstukken op het gebied van klimaat, stikstof, energiearmoede, et cetera.’ Laudato Si’ geeft hier handvatten voor en laat zien dat alles met elkaar verband houdt. We leven samen met de natuur, dieren en medemensen in ons gemeenschappelijk huis, waar we samen voor zorgen. Moorman: ‘Dit bewustwordingsproces kost tijd, maar het is duidelijk dat de duurzaamheidsbeweging in de kerk gestaag groeit.’