Ongekende jaren – 35 jaar inzet voor Kerk en Milieu

‘Ongekende Jaren’ is een prachtig initiatief van enkele gepensioneerde beroepskrachten in kerkelijke en oecumenische functies, om belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de Nederlandse kerkgeschiedenis van ruwweg de tweede helft van de vorige eeuw niet uit het collectieve geheugen te laten verdwijnen. Terwijl niet alleen zij maar een hele generatie kerkleden en geëngageerde gelovigen van diverse pluimage enthousiaste herinneringen bewaren aan talloze werkdagen, vormingsweekenden, cursussen, gespreks- en discussieavonden én aan concrete campagnes, acties en demonstraties die hun geloof in een leefbare aarde en een vitale oecumene inspireerden. 

Een overzicht van 35 jaar oecumenische inzet

In deze 69e editie van Oecumenische Bezinning, in een vernieuwd jasje, treft u een overzicht aan van 35 jaar oecumenische inzet rond de verzamelnaam ‘Kerk en Milieu’, maar die ook de thema’s duurzaamheid, schepping en klimaat omvatte. Het overzicht is samengesteld en van een samenvattende terugblik voorzien door Kees Tinga. Als medewerker van de dienstenorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk en later de Protestantse Kerk in Nederland was hij beroepsmatig bij Kerk en Milieu betrokken. Ook was hij secretaris van de Sectie Sociale Vragen en de latere Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad. 

Veel van de in het overzicht vermelde activiteiten werden georganiseerd door kerkelijke en interkerkelijke organisaties en beleidsafdelingen van de grote en kleine kerken die toen in het centrum van de aandacht stonden, maar inmiddels niet meer of slechts ‘in graatmagere restvorm’ bestaan, zoals Kees Tinga het treffend uitdrukt. ‘Zo dreigt niet alleen meer of minder nostalgisch geheugenverlies, maar verdwijnt ook veel kapitaal op het gebied van geëngageerd geloven.’

De uitgave bevat een rijke literatuurlijst met Nederlandse auteurs op het gebied van theologie en ecologie. Ook is er een interview te beluisteren met onderzoeker en samensteller Kees Tinga.