Gebed voor Uw mensen

Goede God, Vader, die ons geschapen heeft naar Uw beeld,
Jezus Christus, die gekomen bent om Uzelf te geven als losgeld voor velen,
Heilige Geest, die elke mens Adem en Leven geeft.

Wij danken voor Uw mensen, gemaakt naar Uw beeld,
die moedig blijven protesteren tegen geweld en onrecht en niet ophouden aandacht te vragen voor hun medemensen in nood.

Wij danken U voor mensen die U vrijgekocht heeft,
die volhouden om ook voor anderen vrijheid en vrede te zoeken en zich voor hen inzetten in bestuur, politiek, journalistiek, mensenrechtenorganisaties, of waar ook maar.

Wij danken U voor de mensen U Adem en Leven geeft,
die ademruimte en leven willen geven aan vluchtelingen door hun ogen, harten, handen en huizen voor hen te openen.

Vader, Zoon en Geest.

Wij bidden U voor Uw mensen, die U gemaakt heeft,
Voor de kinderen die schuilen in kelders en metrostations en telkens weer schrikken door vallende bommen, granaten en raketten. Voor de kinderen op de vlucht zonder te weten wie hen welkom zal heten.
Voor de kinderen die zich zorgen maken om hun vaders die vechten in de oorlog. Dat zij geborgenheid en veiligheid mogen vinden. Dat zij niet alleen zijn, maar Uw troostende aanwezigheid mogen ervaren.

Wij bidden U voor Uw mensen, waarvoor U zichzelf als losgeld gegeven heeft.
Voor de soldaten met dodelijk wapens in hun handen. Voor grenswachten. Voor bewakers van vluchtelingenkampen. Voor hen die ook nu leiding geven aan pushbacks, vluchtelingen weigeren op grond van huidskleur of afkomst. Laat niet haat en liefde voor geweld hun harten vervullen. Maar schijn ook Uw licht in hun harten en levens. Dat niet geweld zegeviert, maar Uw recht en waarheid.

Wij bidden U voor Uw mensen, die U Adem en Leven geeft.

Wij bidden U voor allen die een geliefde verloren in de oorlog of tijdens de vlucht. Geef dat zij hun verdriet en woede kunnen uiten en er erkenning voor vinden, zonder dat dat tot meer verbittering en haat leidt. Zie hun tranen, hoor hun klacht. U kunt toch zelfs tranen vruchtbaar maken.

Wij bidden ook voor onszelf. Geef ons Uw Adem en Leven als geweld en dood ons de adem benemen. Geef ons de moed, de creativiteit en de bereidwilligheid te doen wat we kunnen.
Dat bidden wij U, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bram Beute,
predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Kampen-Zuid (Bazuinkerk)