Heiligverklaring Titus Brandsma

Vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. De Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op dit nieuws. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, in de personen van Willem Jacobus kardinaal Eijk, mgr. Gerard de Korte en mgr. Ron van den Hout.

Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heiligverklaard.

Kardinaal Eijk vertegenwoordigt Nederland als metropoliet van de kerkprovincie. Mgr. Van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. De Korte, de bisschop van ’s-Hertogenbosch, vertegenwoordigen respectievelijk de bisdommen waar Titus Brandsma is geboren (Oegeklooster, Friesland) en tijdens zijn leven woonde en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit deze twee bisdommen wordt in samenwerking met de orde van de Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, verschillende gedenkactiviteiten voorbereid in het kader van de heiligverklaring.

Dankviering

Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Daar zijn behalve Nederlandse bisschoppen ook vertegenwoordigers van de Karmel Orde, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) en andere genodigden bij aanwezig.

Verder is de publicatie van een speciaal publieksmagazine in gang gezet, gewijd aan leven en werk van Titus Brandsma en zijn betekenis voor huidige generaties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid via de bisdommen in Nederland en zal ook als download beschikbaar komen. Bisdom Roermond maakt daarnaast een bidprentje beschikbaar bij gelegenheid van de heiligverklaring.