Werkdag Vluchtelingen zonder recht

Let op: de bijeenkomst is aangepast en vindt nu plaats via Zoom in verband met de coronomaatregelen. Bekijk het aangepaste programma.

‘Maai het land niet af tot de rand’ (Leviticus 19,9) – Welke ruimte hebben wij over voor mensen in nood? Waar is de barmhartige rek in onze systemen? Welke randen en marges kunnen wij veiligstellen voor mensen zonder papieren?

Deze vragen komen aan de orde op de werkdag van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken op zaterdag 20 november 2021, 10.00 – 11.45 uur.

Doel van de dag is de situatie van rechteloze vluchtelingen onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen?

Programma

Aan het programma werken mee

Linda Polman – Zij is onderzoeksjournaliste en schrijfster van boeken over humanitaire hulp en interventie. Haar laatste boek uit 2019, Niemand wil ze hebben. Europa en haar vluchtelingen, is een indrukwekkend relaas van tachtig jaar Europees vluchtelingenbeleid, van Evian tot Lesbos. En nog steeds wil niemand ze hebben.

Derk Stegeman – Hij is predikant en directeur van Stek Den Haag. Landelijke bekendheid kreeg hij als organisator en woordvoerder van het kerkasiel, dat van oktober 2018 tot eind januari 2019 in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag werd gehouden.

Wie zijn rechteloze vluchtelingen?

Rechteloze vluchtelingen zijn afgewezen asielzoekers of asielzoekers waarvan het asielverzoek niet in behandeling is genomen omdat een ander EU-land verantwoordelijk is. Na de afwijzing van het asielverzoek moet de asielzoeker het opvangcentrum verlaten en is hij dakloos en zonder rechten. 

Waarom gaan ze niet weg?

Niet altijd zullen afgewezen asielzoekers uit Nederland vertrekken. Daarvoor zijn verschillende redenen. Bijvoorbeeld is de asielzoeker het niet eens met de uitkomst van de asielprocedure, of er zijn nieuwe omstandigheden die niet zijn meegenomen. Asielzoekers zijn het ook vaak niet eens met het besluit dat een ander EU-land voor de afhandeling van het asielverzoek verantwoordelijk is, omdat de asielzoeker daar bijvoorbeeld eerder slechte ervaringen had of familie heeft in Nederland.

Aanmelden

Aanmelden kan bij het secretariaat van de Raad van Kerken U ontvangt dan een link waarmee u zaterdag kunt inloggen en de bijeenkomst kunt meemaken.        

Wanneer je de graanoogst binnenhaalt,
oogst dan niet tot aan de rand van de akker.
en raap wat blijft liggen niet bijeen.
En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt,
loop dan niet alles nog eens na,
en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen,
maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen.
            Leviticus 9, 9-10