Vluchtelingen zonder recht – inzet van de kerken


  • Datum:
  • Organisatie: Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland

Werkdag van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken op 20 november. Op 6 maart was er een boeiende voorjaarswerkdag waar velen digitaal aan hebben meegedaan. (U kunt deze ontmoeting terugzien en teruglezen via deze link) Op 20 november hopen zij weer ‘in levende lijve’ samen te komen. Naast het programma is er natuurlijk ook ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Die dag zal er aandacht gegeven worden aan de situatie van de ongedocumenteerden in Nederland. Sprekers zullen zijn

  • Linda Polman, onderzoeksjournaliste en schrijfster van boeken over humanitaire hulp en interventie.
  • Derk Stegeman, directeur van Stek, stichting voor stad en kerk, Den Haag. Derk Stegeman was coördinator en woordvoerder van het kerkasiel voor het Armeense gezin Tamrazyan in de Haagse Bethelkapel.

Op deze werkdag worden diverse organisaties, die actief zijn voor en met ongedocumenteerden, aan u voorgesteld. En ook ‘Asyl in der Kirche’ uit Duitsland en ‘Sanctuary Hosting’ uit het Verenigd Koninkrijk komen aan bod.

De dag eindigt met een de vraag of er gemeenten/parochies bereid zijn een klein netwerk te vormen dat gastvrijheid voor een ongedocumenteerde wil organiseren bij iemand thuis, voor een bepaalde periode?

Voor deze dag kunt u zich nu reeds opgeven bij het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl .

Een uitgebreid programma volgt nog. Reserveer alvast de datum.