Gebed voor de ander

Vader God, 
ik bid voor de ander in mijzelf. 
Hij klaagt mij aan in schuldbesef bij elke noodkreet van de ander. 
Hij voelt zich vaak machteloos en dreigt ook te verdrinken. 
Heel ons samen, maak ons één. 
Vader, ik bid U, breng die ander Thuis 
en open ons de ogen voor hoe U er bent voor de ander. 

Vader God, 
ik bid U voor de ander die zich heeft vervreemd van U, 
die meent dat deze wereld van hem is  
en onbeschaamd durft uit te roepen dat zijn gestolen wereld vol is. 
Uitlandig is de ander en krampachtig zwelgt hij in zijn eigen angst om nog meer te verliezen. 
Vader, ik bid U, breng die ander Thuis 
en open ons de ogen voor hoe U er bent voor de ander. 

Vader God, 
ik dank U voor die Ander, 
die zich liet wegdrukken, 
Zijn Thuis verliet om te leven als een ontheemde 
en zich zelfs liet ophangen 
om de ander te helen en Thuis te brengen 
en mij de ogen te openen voor hoe U er bent voor de ander.  

Vader God, 
ik bid U voor de ander, 
die verloren rondzwerft, bivakkeert, crepeert op uw aarde, 
geen thuis, verdreven, gevlucht op zoek naar rust. 
Geef mij Geestkracht om er te zijn voor de ander, 
om te helen en Thuis te brengen 
en hem de ogen te openen voor hoe U er bent voor de ander. 

Rolf van Ommen, predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Rouveen