Bijeenkomst vluchtelingen

Afgelopen zaterdag werd de werkdag van de werkgroep Vluchtelingen na rijp beraad digitaal gehouden via een videobijeenkomst, en wel alleen in de ochtend, van 10.00 – 12.00 uur. Dat zorgde gelijk ook voor nieuwe aanmeldingen van deelnemers. Wellicht vanwege de maatregelen en bezorgdheid rond corona, wellicht omdat er niet gereisd hoefde te worden. Maar omdat de nood hoog is met betrekking tot de opvang van rechteloze vluchtelingen, heeft de werkgroep er niet voor willen kiezen de werkdag helemaal over de winter heen te tillen.

De bedoeling van de werkdag was ook gelegen in de start van een netwerk van kerken en gemeenschappen, die willen helpen in de opvang van rechteloze vluchtelingen. Daarom is ervoor gekozen om ter inspiratie de lezingen digitaal te laten doorgaan en vervolgens als werkgroep Vluchtelingen te gaan werken aan de opbouw van contacten in het land om met dit netwerk een begin te maken.

Programma

  • Opening en bezinningsmoment door Ineke Bakker.
  • Derk Stegeman geeft een reflectie op de kerkelijke inzet voor (rechteloze) vluchtelingen
  • Gelegenheid voor reacties
  • Uitleg bij de nieuwe opzet
  • Afsluiting

Hieronder vindt u een youtube filmpje waarop u de bijeenkomst alsnog kunt meemaken, als u deze heeft gemist, of kunt terugkijken en delen met anderen.

Contacten in het land

In heel het land zijn kerken en leden van kerkgemeenschappen al actief betrokken bij de opvang van (rechteloze) vluchtelingen. Anderen denken na over een dergelijke rol en willen er meer over weten.

In de maanden na 20 november zou de Werkgroep Vluchtelingen graag met hen in contact willen treden om informatie uit te wisselen, dwarsverbanden te leggen en elkaar te inspireren. Vanuit de Werkgroep zouden we bij u op bezoek kunnen komen om hierover verder te spreken. Ook is het mogelijk om via videomeetings met elkaar in contact te komen en (bijvoorbeeld in een regio) verbindingen te leggen, waarmee we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.

Bijeenkomst in het voorjaar

We hopen zo in de komende maanden wat stappen te zetten, zodat een volgende fysieke bijeenkomst in het voorjaar daarop verder kan bouwen. Op deze manier hopen we in de komende maanden het begin van een netwerk te bouwen van kerken en gemeenschappen, die hun deuren openen voor de opvang van rechteloze vluchtelingen in ons land.

Foto: Muurschildering van de Italiaanse kunstenaar Blu – blublu.org