Uw ogen, uw handen, uw warmte zijn

Barmhartige God,
U die er wilt zijn voor álle mensen,
U laat uw erbarmen zien
in de ogen van mensen die niet wegkijken, maar oog hebben
voor de nood in de vluchtelingenkampen,
voor de ellende van de vele kinderen, levend in omstandigheden
die je geen kind wilt aandoen.

U laat uw erbarmen zien
in de handen van de vele, vele vrijwilligers,
handen die de vuilste karweitjes doen,
handen die troosten, handen die koesteren en beschermen.

U laat uw erbarmen zien in de warmte van mensen
die vluchtelingen gastvrij willen ontvangen,
een veilige plek willen bieden, zo nodig in hun eigen huis,
een plek waar ze kunnen beginnen
aan de lange weg van genezing van hun vele trauma’s.

Wij bidden dat er steeds meer mensen bereid zijn om uw ogen,
uw handen, uw warmte te zijn en zo te laten zien wie U bent,
God van mededogen en ontferming.
Amen.

Carla Borgers, predikant van de Samenwerkende Doopsgezinde Gemeenten in Twente