Voor de kinderen op Lesbos

Goede en barmhartige God,
Hoor de kinderstemmen op het eiland,
hun roep om hulp.
Geef hen kracht om in deze moeilijke
omstandigheden vol te houden.
Laat hun weg daar niet eindigen.
Open voor hen de poort naar toekomst,
naar een gastvrij land. 

Vermurw de harten van onze politieke leiders,
dat zij de kinderen horen en zien,
die zij ook zelf eens waren.
Laat hen zien dat toekomst niet ligt
in het behoud van onszelf,
maar begint bij het geven van kansen
aan anderen. 

Help ons,
in de kracht van uw Geest,
in het spoor van Jezus te leven
en ruimte te maken voor anderen.
Laat de kinderen tot ons komen
als teken van uw komend Rijk.  

Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Foto: Jeffrey / WCC