Niet voorbij te leven

Trouwe God, 

U bent een God van barmhartigheid en gerechtigheid 
die omziet naar ons mensen, 
in het bijzonder naar de mensen in nood. 
U hoort het roepen van mensen die op de vlucht zijn, 
de ontheemden die een plaats op deze aarde, Uw aarde, wordt ontzegd. 

Zo worden wij mensen opgeroepen om niet voorbij te leven 
aan de kinderen op Lesbos die een menswaardig bestaan onthouden wordt, 
aan de vluchtelingen uit Afghanistan die geen levensperspectief hebben, 
aan de vluchtelingen die in het niemandsland tussen Polen en Wit-Rusland verblijven. 
Geef hun de kracht en de moed om vol te houden. 
Dat er licht moge komen waar duisternis is, 
hoop waar wanhoop is, 
vreugde waar verdriet is. 

Zo worden wij opgeroepen om onversaagd en met volharding
bondgenoten te zijn van deze mensen,
mensen naar Uw beeld en gelijkenis. 
In directe hulp en voor een ander politiek beleid.  
Zodat wij instrumenten zijn van Uw barmhartigheid en gerechtigheid. 
Amen 

Herman Noordegraaf, emeritus-hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit