Walk of Peace: jij hoort er bij!

Dit jaar vindt de landelijke Walk of Peace plaats in Zwolle op 18 september 2021, van 13.30 tot 16.00 uur, in de interculturele stadswijk Dieze, en start bij de Openbare Basisschool De Springplank. Geert van Dartel, voorzitter van de Landelijke Raad van Kerken, Edwin Ruigrok van PAX en Michiel van Willigen, wethouder o.a. van Jeugdbeleid en jeugdzorg, Onderwijs, Veilig Thuis, Mensenhandel, Wijkgericht werken en Burgerbetrokkenheid, zullen de Walk of Peace in Zwolle openen.

Op weg naar een inclusieve samenleving: doe je mee?

In een Walk of Peace loop je door het Nederland van vandaag waarin burgers laten zien hoe ontmoeting en verbinding het begin zijn voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving. In een Walk of Peace verbaas je je over welke prachtige initiatieven er al zijn, denk je na over je eigen rol en in gesprek ontdek je nieuwe mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan. Een Walk of Peace is een feest van ontmoeting en ongekende initiatieven voor een samenleving die laat zien hoe iedereen erbij hoort!

Jong en oud, reflectie en gezelligheid

Stadsdichter Sarah Lucassen draagt een nieuw vredesgedicht voor. Kinderen van de basisschool de Springplank laten horen en zien wat het betekent om er echt bij te horen. Iedere deelnemer wordt in staat gesteld veel te weten te komen over de bewoners en de organisaties in Dieze, een zeer interculturele wijk. Daarom biedt het thema “Jij hoort er bij” een prachtige aanzet tot verbinding!

Drie en een halve kilometer lopen of fietsen

In kleine groepen door de wijk lopend, verkennen we de wijk en maken we contact met wijkbewoners en lokale organisaties in een wandeling van ongeveer 3,5 kilometer. We zien stralende initiatieven van insluiting waar uitsluiting zo snel op de loer ligt.  Tijdens de wandeling is er tijd voor gezelligheid en uitwisseling. Ook zal er een fietsgroep zijn die de route op de fiets aflegt voor mensen die minder gemakkelijk lopen.

Corona

De organisatoren hopen op een mooie Walk of Peace zonder al te veel restricties, maar houdt u de website van de organisatoren in de gaten voor de meest recente informatie. De kosten worden deels gedekt door een vrijwillige bijdrage van de deelnemers. Er zullen hapjes en drankjes beschikbaar zijn voor een klein bedrag.

En verder?

Nieuwe contacten, nieuwe gezichten en nieuwe inzichten geven kansen tot nieuwe samenwerking voor recht en vrede. Zelf een Walk of Peace organiseren kan ook. Vraag hiernaar bij de organisatoren, de Raad van kerken of PAX.

Organisatie en aanmelden

De Walk of Peace wordt georganiseerd door het vredesplatform Zwolle in samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland, PAX, Amnesty International , OBS De Springplank. De Bolle Bieste (Wijkvereniging), Stichting Focus, Leger des Heils, Vluchtelingen Werk Nederland, Stichting Present, Saeed en Vizier Oost. Je kunt je opgeven via: vredesplatformzwolle@gmail.com