Ramadangroet 2021

De Raad van Kerken verstuurt jaarlijks een groet aan de moslimgemeenschap in Nederland in het kader van de Ramadan en adviseert lidkerken en raden van kerken om een zelfde gebaar te maken naar de lokale islamitische gemeenschappen.

De Ramadan geldt als een periode van inkeer. Gedurende deze maand wordt er tussen zonsopgang en zonsondergang gevast. De datum van de Ramadan wisselt en hangt af van de maanstand. Dit jaar begint de vastenperiode rond 13 april en eindigt rond 12 mei met het suikerfeest.


Aan de moslimgemeenschap in Nederland

Samen met u staan we stil bij uw vastenmaand Ramadan. Net als vorig jaar is het vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus helaas niet mogelijk om de Ramadan met familie en vrienden te vieren. De wereld lijdt nog steeds onder de pandemie.

Maar er zijn tekenen van hoop. Gelukkig zijn er vaccins ontwikkeld en gelukkig blijven mensen naar elkaar omzien. Geloof en hoop stimuleren moslims en christenen solidair te zijn met hen die door het virus zijn getroffen én met degenen die hen bijstaan. Laten wij als gelovigen elkaar en anderen aansporen tot verbondenheid en solidariteit met allen die lijden onder de gevolgen van de pandemie, met respect voor elkaars tradities en overtuigingen en met hoop voor de toekomst.

Graag zetten we de goede contacten en de samenwerking tussen moslims en christenen voort. We zien uit naar het moment dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten.

Wij wensen u toe dat de vastentijd, ondanks de coronamaatregelen, verbondenheid en vreugde in uw gezinnen en gemeenschap mag brengen.

Namens de Raad van Kerken in Nederland,

Geert van Dartel, voorzitter
Christien Crouwel, algemeen secretaris


De groet ter gelegenheid van Ramadan 2021 werd voorbereid door de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland.

Ramadangroet (pdf)