Werken van barmhartigheid

Als weerspiegeling van Gods barmhartigheid is het doen van goede werken de basis van het christelijk handelen in de wereld. Reden genoeg om hieraan een uitgave te wijden. In de laatste week van april verschijnt de brochure ‘De werken van Barmhartigheid’, nr. 66 in de reeks Oecumenische Bezinning.

We weten maar al te goed dat het doen van goede werken niet zonder risico is. Het kan snel leiden tot eenzijdige afhankelijkheid. ‘Als barmhartigheid te lang duurt, moet het diaconaat alert worden’, betoogt Thijs Tromp dan ook in het openingsartikel van dit nummer. In ‘Stop met liefdadigheid’ sluit Alfred Slomp daarop aan. ‘Weinig is moeilijker dan steun te ontvangen en kwetsbaar te zijn’, schrijft hij. Mark Lieshout en Zwanine Siedenburg, pastores van het Amsterdamse Drugspastoraat, laten in ‘De barmhartige Samaritaan revisited’ zien dat de vraag naar het perspectief cruciaal is.

Het behoeft geen betoog dat het doen van goede werken niet alleen voorbehouden is aan gelovigen, en christenen in het bijzonder. ‘Goed doen is het geheim van de geschiedenis, ook zonder dat die barmhartigheid religieus opgetuigd hoeft te worden’, stelt Marcel Poorthuis in zijn artikel ‘De navolging van God’. Dat de werken van barmhartigheid door de eeuwen heen niet alleen binnen, maar ook buiten de kerken een bron van inspiratie vormden, wordt ook zichtbaar in de kunst. Désirée Krikhaar neemt ons mee langs oude en nieuwe verbeeldingen hiervan.

Rond deze artikelen klinken de stemmen van leden van onze Raad. We legden hen een van de zeven werken van barmhartigheid voor en vroegen: Welke rol speelt dit werk voor u, niet alleen in uw kerk of kerkgenootschap, maar ook in uw eigen leven? We ontvingen een brede waaier aan ervaringen, overpeinzingen en concrete voorbeelden die u in groepjes van twee of drie aantreft. De toegift hierop is een bijdrage van voorzitter Geert van Dartel over het achtste werk van barmhartigheid dat Paus Franciscus op 1 september 2016 benoemde: het behoeden van het gemeenschappelijk huis van de mensheid.

Alle ontvangers van de uitgaven van de Raad van Kerken vinden deze week de uitgave in de brievenbus. Digitale abonnees ontvangen een e-mail met bijlage.

Uiteraard is de brochure ook te vinden in onze webshop.