Voor een humaner en rechtvaardiger asielbeleid

Afgelopen zaterdag, 6 maart, vond de online-bijeenkomst plaats van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. In deze bijeenkomst was er speciale aandacht voor de ongedocumenteerden. Thema van de bijeenkomst zaterdag was: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u!’ Meer dan 150 mensen hadden zich gemeld. De bijeenkomst werd geleid door drs. Ineke Bakker, sinds kort voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen.

Hieronder vindt u de link naar de opname van de bijeenkomst, zodat deze nog eens rustig bekeken kan worden, en ook gedeeld met andere geïnteresseerden en leden van (vluchtelingen)groepen.

Als eerste komt aan het woord Eduard Nazarski, oud-directeur van Amnesty International en oud-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Hij geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond migratie , asiel en vluchtelingenbeleid.

Daarna komt het verhaal van dr Erik Borgman. Hij is lekendominicaan en hoogleraar Publieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij gaat in op de vraag: waar haalt een mens geloof, hoop en moed vandaan. Centraal staat het thema van vandaag uit Marcus 10.

Vervolgens gaat Derk Stegeman kort in op de inhoud van de werkdag van de werkgroep Vluchtelingen die in het najaar zal worden gehouden. De tekst van Erik Borgman en Derk Stegeman vindt u ook hieronder.

Online wordt ook afscheid genomen van Jan van der Kolk, tot voor kort voorzitter van de werkgroep. Hij wordt toegesproken door Kees Nieuwerth, vicevoorzitter van de Raad. Afgesloten wordt met een gebed door Christien Crouwel en een lied gezongen door Gert Landman.

Daarnaast zijn drie korte filmpjes opgenomen van ongedocumenteerden en de problemen waar ze in Nederland mee te maken krijgen. U hoort en ziet hun wanhoop, waarbij ook duidelijk wordt hoe ze tussen wal en schip vallen in de regelgeving.