Online-bijeenkomst rondom vluchtelingen

Op 6 maart vindt van 10.00 – 11.30 uur een online-bijeenkomst plaats van de werkgroep Vluchtelingen Raad van kerken in Nederland. Een ieder is van harte welkom. Vriendelijk verzoek u vóór 1 maart a.s. op te geven via rvk@raadvankerken.nl. Wij sturen u dan daags van te voren een zoom-link toe.

Thema van de bijeenkomst is: “Houd moed, sta op, Hij roept u!” Tijdens deze bijeenkomst zal eerst een algemeen beeld worden gegeven omtrent de meest actuele thema’s van asielproblematiek in Nederland. Daarbij zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de positie van ongedocumenteerden in ons land en de voorzieningen en acties die daarbij worden georganiseerd. De pandemie helpt niet in het ondersteunen van mensen, maar wij moeten met elkaar de moed niet verliezen! We zoeken naar lichtpuntjes en we bereiden ons voor op nieuwe projecten en activiteiten voor de periode dat we weer helemaal aan het werk kunnen gaan.

In Nederland zetten vele kerken, gemeenten en parochies – en vele van hun leden – zich in om vluchtelingen en asielzoekers in nijpende situaties te ondersteunen, en om het beleid van de overheid om te buigen in een humanitaire aanpak: tijdens deze bijeenkomst hopen we informatie uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Aan het programma werken mee de nieuwe voorzitter van de werkgroep Ineke Bakker, Eduard Nazarski, voormalig directeur van Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland, prof. dr. Erik Borgman, en ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad.

Op deze bijeenkomst zal afscheid genomen worden van Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep van 2010 – 2021.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

De geplande werkdag van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken kan helaas fysiek niet doorgaan. In plaats daarvan organiseren we een onlinebijeenkomst om toch de actuele ontwikkelingen uit te wisselen en de verbinding tussen de Raad en alle werkgroepen in het land te behouden.

Voor de gefilmde korte impressies zie ook www.kiesvoorongedocumenteerden.nl